MIRI0222s Resuscitation and Intensive medicine II - practice

Faculty of Medicine
Spring 2016
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Jitka Zemanová (lecturer)
Lenka Dobrovolná (assistant)
Martina Matoušková (assistant)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Department of Anaestesiology and Intensive Care Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Contact Person: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Supplier department: Department of Anaestesiology and Intensive Care Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Timetable
Fri 26. 2. to Fri 29. 4. Fri 8:00–10:30 428-stara KAM2
Prerequisites (in Czech)
MIOS0121 Nurs. care at Resusc. and IM I && MIRI0121p Resusc and Intens med I lec.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je spolu s předmětem Resuscitační a intenzivní medicína I koncipován jako teoretický celek.
Studující získají informace a teoretické znalosti potřebné k poskytování ošetřovatelské péče u pacientů s reverzibilním selháním základních životních funkcí.
Budou teoreticky vybaveni pro realizaci monitoringu, speciálních diagnostických metod a adekvátní péče o pacienty s dočasnou náhradou základních vitálních funkcí respektive o pacienty tímto selháním ohroženými.
Syllabus (in Czech)
 • Semináře:
 • 1.týden: nutriční intervence u pacientů v septickém stavu
 • 2.týden: nutriční intervence u pacientů se závažným postižením plicních funkcí
 • 3.týden: nutriční intervence u pacientů se závažným onemocněním gastrointestinálního traktu
 • 4.týden: hyperglykemické koma - kasuistiky
 • 5.týden: hemoragický šok - kasuistiky
 • 6.týden: septický šok - kasuistiky
 • 7.týden: bezvědomí nejasné etiologie - kasuistiky
 • 8.týden: multiorgánové selhání - kasuistiky
 • 9.týden: intoxikace - kasuistiky
 • 10.týden: návykové látky u pacientů v intenzivní péči - kasuistiky
 • 11.týden: problematika syndromu z odnětí - kasuistiky
 • 12.týden: umělá plicní ventilace, kasuistiky
 • 13.týden: odpojování od ventilátoru . kasuistiky
 • 14.týden: nerozšiřování zavedené léčby, bazální terapie, DNR
 • 15.týden: péče o kadavera - kasuistiky
Literature
  required literature
 • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ and Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. 2. rozš. vyd. Praha: Galén, 2003. xxi, 422. ISBN 807262203X. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • ZADÁK, Zdeněk and Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
 • Náhradní obsah: • Zákon č.285/2002 Sb. O darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých orgánů
 • Náhradní obsah: Vyhláška MZ ČR č. 437/2002 Sb.
 • Náhradní obsah: • Drábková, J.: Referátový výběr z anesteziologie, resuscitační a intenzivní medicíny. NLK Praha 2008, 2009, ..
Teaching methods (in Czech)
Semináře.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je ukončen zápočtem.
100 % účast na seminářích.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2016/MIRI0222s