FC2005 Methodology of Physics 1

Faculty of Education
Spring 2024
Extent and Intensity
1/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Department of Physics, Chemistry and Vocational Education – Faculty of Education
Contact Person: Jana Jachymiáková
Supplier department: Department of Physics, Chemistry and Vocational Education – Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
FC2005/KombiPred01: Fri 1. 3. 11:00–13:50 laboratoř 86, Fri 19. 4. 13:00–15:50 laboratoř 86, Fri 26. 4. 17:00–19:50 laboratoř 86, Fri 3. 5. 11:00–13:50 laboratoř 86, T. Miléř
FC2005/PrezPred01: Wed 12:00–12:50 laboratoř 86, T. Miléř
FC2005/PrezSem01: Wed 9:00–10:50 laboratoř 86, T. Miléř
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Learning objectives of the course are basic knowledge and understanding of teaching methodology of physics; the course provides basic skills of "didactic transformation" of physics knowledge, deals with determining educational objectives and use of teaching technology. The emphasis is placed on motivational teaching techniques.
Learning outcomes
After completing the course the student should know and know:  Understand the definition of physics didactics as a discipline that integrates knowledge from physics, pedagogy and pedagogy psychology  to implement basic stages of didactical transformation of physical contents  To accept physics didactics as a key discipline for the training of a physics teacher.
Syllabus
 • 1. Introduction to purpose of didactics of physics
 • 2. Physics education
 • 3. Educational objectives of physics
 • 4. Educational contents of physics
 • 5. Educational technology in physics
 • 6. Physics experiments
 • 7. Physics tasks
 • 8. Physics textbooks
 • 9. ICT in physics
 • 10. Diagnostics ans assessment in physics
 • 11. Teaching and learning physics
 • 12. Current problems of physics education
Literature
  required literature
 • JANÁS, Josef and Josef TRNA. Konkrétní didaktika fyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 93 s. ISBN 80-210-3624-9. 2005. info
 • JANÁS, Josef. Kapitoly z didaktiky fyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 121, 25. ISBN 8021013346. 1996. info
  recommended literature
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe (subject didactics and teaching practice). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU. p. 1-3. ISBN 80-210-3474-2. 2004. info
 • JANÁS, Josef. Mezipředmětové vztahy a jejich uplatňování ve fyzice a chemii na základní škole. Vyd. 1. V Brně: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně. 87 s. 1985. info
 • KAŠPAR, Emil. Didaktika fyziky : obecné otázky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 355 s. 1978. info
 • KAŠPAR, Emil. Kapitoly z didaktiky fyziky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 195 s. 1960. info
 • KAŠPAR, Emil. Kapitoly z didaktiky fyziky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 201 s. 1963. info
 • KAŠPAR, Emil, Jozef JANOVIČ and František BŘEZINA. Problémové vyučování a problémové úlohy ve fyzice. 1st ed. Praha: SPN. 364 pp. Odborná literatura pro učitele. 1982. info
  not specified
 • Základy přírodních věd v pokusech. Translated by Vladimír Šimša - Vladimír Roskovec. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 230 s. 1971. URL info
 • BROCKMEYEROVÁ, Jitka. Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky : cvičení z didaktiky fyziky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 193 s. 1984. info
Teaching methods
lectures and exercies
Assessment methods
Active participation at seminars. The examination consists of written and spoken part. Individual project.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 12 hodin.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2024/FC2005