HV060 Didaktika HV pro SŠ 1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milena Tomanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje na vědomosti získané v semináři didaktiky pro ZŠ a ukazuje, jak lze základní složky hudební výchovy (činnosti rytmické, intonační, instrumentální, poslechové, pohybové) uplatnit ve výuce na střední škole. Cílem je naučit studenty funkčně propojovat hudební produkci, recepci a reflexi, které mají společně s dalšími aktivitami vést k pochopení hudebního sdělení.
Výstupy z učení
Student dovede pracovat s hudebně vyjadřovacími prostředky. Orientuje se v problematice poslechových činností se zaměřením na mládež ve věku 15-18 let. Vytvoří si portfólio metodických materiálů vhodných pro výuku hudební výchovy na střední škole.
Osnova
 • Postavení, cíle a specifika hudební výchovy na střední škole. Vyučovací hodina, plán učiva, kurikulární dokumenty. Dějiny artificiální a nonartificiální hudby. Metodika poslechu, propojení s činnostmi vokálními, instrumentálními a pohybovými. Projektová výuka v hudební výchově.
Literatura
  doporučená literatura
 • SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy 2 na druhém stupni základní školy : učebnice pro posluchače pedagogických fakult. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979, 349 s. info
  neurčeno
 • KRÁLOVÁ, Eva a Miloš KODEJŠKA. Theory and practice of music education in schools: Visegrad doctoral forum, Prague 2013. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Education, 2014. ISBN 978-80-7290-725-0.
 • SULLIVAN, Florence R. Creativity, technology and learning: theory for classroom practice. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-138-78883-1.
 • Váňová, Hana. Průvodce učitele tvořivou intonací. PedF UK Praha. 2004
 • Tichá, Alena. Pěvecká výchova - práce na celém člověku. Hudební výchova č. 4, 1994/95
 • KUČEROVÁ, Judita a Hana HAVELKOVÁ. An EU-Project “Promoting Creativity and Entrepreneurship by Means of Music, Performance and Cultural Cooperation” (Musik kreativ+). Presentation of the Czech Concept. Online. In Girdrzijauskienė, Rūta & Sakadolskienė, Emilija (eds.). Looking for the unexpected. Creativity and innovation in music education. 1. vyd. Vilnius: Klaipéda University, 2016, s. 128-135. ISBN 978-9955-18-924-4. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek. Topical Issues of Contemporary Music Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 123 s. ISBN 978-80-210-6102-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6102-2012. Čítárna Munispace URL info
 • Dějiny hudby v obrazech a obrázcích. Edited by Bohumír Hanžlík, Illustrated by Jolana Fenclová. Vyd. 1. Čelákovice: Klub přátel ZUŠ Jana Zacha, 2009, 204 s. ISBN 9788025448243. info
 • KNOPOVÁ, Blanka. Činnosti hudebně pohybové v systému hudebního vzdělávání na ZŠ a SŠ. 1. vyd. MU Brno: Ondrášková Karla, 2005, 48 s. Pořadové číslo 4266/Pd-45/05-17/99. ISBN 80-210-3911-6. info
 • HERDEN, JAROSLAV. Hudba jako řeč. 1994. ISBN 80-7183-126-3. info
 • HERDEN, Jaroslav, Eva JENČKOVÁ a Jiří KOLÁŘ. Hudba pro děti : vysokoškolská učebnice : studium učitelství pro 1. stupeň základní školy [Herden, 1992]. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992, 194 s., [8. ISBN 80-7066-522-X. info
 • SEDLÁK, František. Psychologie hudebních schopností a dovedností. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1989, 258 s. ISBN 80-7058-073-9. info
 • SEDLÁK, František. Nové cesty hudební výchovy na základní škole. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 282 s. URL info
Výukové metody
Teoretická příprava. Rozvíjení praktických dovedností, práce s poslechovou skladbou, pohybový a taneční prvek, písně a další aktivity vhodné pro mládež 15-18 let.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: a) minimálně 80% aktivní účast v semináři; b) zpracování metodického listu k poslechové skladbě; c) 20 písní vhodných pro výuku na střední škole (z toho 4 využitelné při probírání různých etap dějin hudby, 6 lidových, 10 umělých nebo populárních).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.