OVp017N Dějiny politických teorií 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
Katedra občanské výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 17:00–17:50 učebna 50
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
OVp017N/01: St 18:00–18:50 učebna 11, M. Goňcová
OVp017N/02: St 16:00–16:50 učebna 10, M. Goňcová
OVp017N/03: St 14:00–14:50 učebna 36, M. Goňcová
OVp017N/04: St 13:00–13:50 učebna 37, M. Goňcová
OVp017N/05: St 12:00–12:50 učebna 36, M. Goňcová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen analyzovat politické teorie 20. a 21. století.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen analyzovat politické teorie 20. a 21. století.
Osnova
 • Dějiny politických teorií 20. století. Sociologie v politické teorii 20. století. Kritická teorie frankfurtské školy. Existencialismus-člověk, svoboda, společnost. Politická filosofie křesťanského personalismu. Liberální koncepce státu a sociální spravedlnosti. Komunitarismus a liberalismus. Nové teorie společenské smlouvy. Pojem totality v dílech H. Arendtové a R. Arona. Teorie demokracie ve 20. století (R. Dahl, K. Popper). Perspektivy postkapitalistické a postsocialistické společnosti- P. Berger, R. Dahrendorf, U. Beck, F. Fukuyama , A. a H. Tofflerovi, S. Huntington, F. Zakaria, Noam Chomský, Y.N.Harari.
Literatura
  povinná literatura
 • Velké postavy politické filosofie. Edited by Jaromír Žegklitz, Translated by Roman Civín. Praha: Občanský institut, 1996, 223 s. ISBN 80-901659-5-8. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
  doporučená literatura
 • BLACKWELL, Basil. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Edited by Janet Colemanová - William Connolly - Alan Ryan - David Miller, Trans. Vyd. 2., dotisk. Brno: Barrister & Principal, 2003, xiii, 560. ISBN 80-85947-56-0. info
 • GOŇCOVÁ, Marta. Krize demokracie ve 20.století a Evropa. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 182 s. ISBN 978-80-210-5346-5. info
  neurčeno
 • ZAKARIA, Fareed. Ten lessons for a post-pandemic world. First published. Great Britain: Allen Lane, an imprint of Penguin Books, 2020, x, 307. ISBN 9780241491652. info
 • DENEEN, Patrick J. Proč selhal liberalismus. Translated by Petruška Šustrová. Vydání první. Praha: Academia, 2019, 176 stran. ISBN 9788020030504. info
 • DOBIAŠ, Daniel, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Dekonstrukce demokracie? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 212 s. ISBN 978-80-210-8067-6. info
 • GOŇCOVÁ, Marta. Demokracie? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 350 s. ISBN 978-80-210-6487-4. info
Výukové metody
přednášky, semináře
Metody hodnocení
1. Práce v semináři jako předpoklad ZK. Připuštění ke ZK: aktivní 80% účast v seminářích, uznaná seminární práce (téma po konzultaci s vyučujícím). 2. Zkouška: 30 minut na písemnou přípravu 2 otázek, pak až ústní zkouška.
Informace učitele
Účast (minimálně 80%) v seminářích DPT 2 je povinná. U ZK z _DPT2 student odpovídá písemně na 2 zadané otázky, pokud tak prokáže základní orientaci v problematice, pokračuje v ústní zkoušce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/OVp017N