SZ6012 Educational Communication

Faculty of Education
Spring 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Fico (lecturer)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lenka Ďulíková (seminar tutor)
Mgr. Martin Fico (seminar tutor)
Mgr. Miroslav Jurčík (seminar tutor)
Mgr. Jana Navrátilová, DiS. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
Department of Education - Faculty of Education
Contact Person: Olga Bubnová
Supplier department: Department of Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SZ6012/01: Mon 14:00–15:50 učebna 38, R. Pospíšil
SZ6012/02: Thu 12:00–13:50 učebna 38, J. Navrátilová
SZ6012/03: Tue 13:00–14:50 učebna 35, J. Nehyba
SZ6012/04: Tue 13:00–14:50 učebna 38, M. Fico
SZ6012/05: Tue 15:00–16:50 učebna 38, M. Fico
SZ6012/06: Wed 9:00–10:50 učebna 38, M. Fico
SZ6012/07: Tue 15:00–16:50 učebna 30, M. Jurčík
SZ6012/08: Tue 17:00–18:50 učebna 38, M. Jurčík
SZ6012/09: Thu 14:00–15:50 učebna 33, L. Ďulíková
SZ6012/10: Thu 16. 2. 16:00–17:50 učebna 27, Thu 23. 2. 16:00–17:50 učebna 27, Thu 2. 3. 16:00–17:50 učebna 32, Thu 9. 3. 16:00–17:50 učebna 37, Thu 16. 3. 16:00–17:50 učebna 37, Thu 23. 3. 16:00–17:50 učebna 37, Thu 30. 3. 16:00–17:50 učebna 37, Thu 6. 4. 16:00–17:50 učebna 37, Thu 13. 4. 16:00–17:50 učebna 37, Thu 20. 4. 16:00–17:50 učebna 37, Thu 27. 4. 16:00–17:50 učebna 37, Thu 4. 5. 16:00–17:50 učebna 22, Thu 11. 5. 16:00–17:50 učebna 37, L. Ďulíková
SZ6012/11: Mon 12:00–13:50 učebna 54, J. Bradová
SZ6012/12: Mon 14:00–15:50 učebna 6, J. Bradová
SZ6012/13: Tue 13:00–14:50 učebna 6, J. Bradová
SZ6012/14: Mon 10:00–11:50 učebna 57, L. Škarková
SZ6012/15: Mon 13:00–14:50 učebna 30, L. Škarková
SZ6012/16: Mon 15:00–16:50 učebna 35, L. Škarková
SZ6012/17: Tue 14:00–15:50 učebna 32, L. Škarková
SZ6012/18: Tue 16:00–17:50 učebna 32, L. Škarková
SZ6012/19: Mon 16:00–17:50 učebna 38, A. Bendová
SZ6012/20: Mon 12:00–13:50 učebna 27, A. Bendová
SZ6012/21: Mon 14:00–15:50 učebna 27, A. Bendová
SZ6012/22: Tue 13:00–14:50 učebna 27, A. Bendová
SZ6012/23: No timetable has been entered into IS. L. Škarková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 61 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is to
(a) familiarize students with the specifics of classroom communication and orientation in terms. This will be achieved by various teaching methods and forms that will allow students to observe and evaluate the diversity of classroom communication when using them in the instruction;
(b) develop student's ability to reflect specific educational situations in relation to characteristics of classroom communication as well as in relation to individual actors of classroom communication (teacher, teacher assistant, pupil, parent).
Learning outcomes
At the end of this course:
• the student discusses selected issues of pedagogical communication. In argumentation, he uses the knowledge gained from the study of professional literature.
• the student evaluates his current pedagogical communication, names its strengths, identifies ways to improve it .;
• the student provides the classmate with functional feedback on specific communication skills and thus demonstrates the acquisition of this skill at the required level and at the same time an understanding of pedagogical communication in a specific pedagogical situation .;
• the student analyzes teaching or educational situations or examples of communication from the school environment (eg anonymized written communication, examples of written feedback, or teaching communication within video recordings from teaching such as virtual observation from the rvp.cz website), tries to suggest an alteration of teaching or educational situation, which corresponds to the rules of effective pedagogical communication .
Syllabus
 • Main topics (syllabus):
 • 1. Classroom communication and classroom interaction, Verbal communication (spoken and written) and nonverbal communication. The specifics of classroom communication (IFR structure, dialogue in instruction, conditions, methods, content, resources, objectives),Presentation skills – powerpoint. Feedback - its types, functions and importance for individual's learning. Teacher's questions.
 • 2 Effective parents nad teachers communication in the schools. Effective communication with parents : teacher - pupil - parent. Techniques of interviewing, listening, summarizing, recapitulation.
 • 3. Communication in difficult education situation (use of space in classroom communication, emotional side of classrroom communications (acceptance, empathy, positivity, expressivity, humor etc.). Nonviolent communication. Way of Council.
Literature
  recommended literature
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě (Communication in classroom). Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 pp. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. URL info
 • MAREŠ, Jiří and Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
  not specified
 • ZIMMERMAN, Jack M. a Virginia COYLE. Cesta poradního kruhu: umění otevřené komunikace. V Praze: DharmaGaia, 2016. Nová éra. ISBN 978-80-7436-061-9.
 • Svoboda, J., & Jochmannová, L. (2015). Krizové situace výchovy a výuky. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton.
 • Vybrané studie z časopisu Komenský: http://www.ped.muni.cz/komensky/predesle-rocniky
 • MEŠKOVÁ, Marta. Motivace žáků efektivní komunikací. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 135 s. ISBN 9788026201984. info
 • PALENČÁROVÁ, Jana and Karel ŠEBESTA. Aktivní naslouchání při vyučování : rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 102 s. ISBN 8073671018. info
 • CAZDEN, Courtney B. Classroom discourse : the language of teaching and learning. 2nd ed. Portsmouth: Heinemann, 2001. vi, 208. ISBN 0325003785. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. 289 s. ISBN 8071784060. info
Teaching methods
practice of communication, presentations, feedback, reflection, work group, group discussion, way of council.
Assessment methods
Additional information:
To complete the course successfuly:
- 75% attendance in seminars is required;
- individual performance of the student before the class recorded on a video is a basic requirement, which demonstrates mastery of the rules of effective classroom communication, feedback on the student's performance is provided by the teacher and other students of the seminar group;
- further requirement is drafting a written reflection or introspection (in volume of 1-2 pages, 5000 characters) . Peer feedback.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, autumn 2020, Spring 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2023/SZ6012