SZ6096 Practice Reflection

Faculty of Education
Spring 2024
Extent and Intensity
0/0/.6. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Marek Matouš Bula (seminar tutor)
Mgr. Miroslav Jurčík (seminar tutor)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Dana Veselá, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Department of Education – Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Supplier department: Department of Education – Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SZ6096/01: Sat 20. 4. 9:00–12:50 učebna 38, Sat 18. 5. 9:00–12:50 Virtuální místnost, L. Škarková
SZ6096/02: Sat 20. 4. 9:00–12:50 učebna 41, Sat 18. 5. 9:00–12:50 Virtuální místnost, A. Bendová
SZ6096/03: Sat 27. 4. 9:00–12:50 učebna 42, Sat 18. 5. 9:00–12:50 Virtuální místnost, J. Bradová
SZ6096/04: Sat 27. 4. 9:00–12:50 učebna 38, Sat 18. 5. 9:00–12:50 Virtuální místnost, M. Jurčík
Prerequisites
! NOWANY ( SZ6656 Practice Reflection )
!NOWANY(Fy6004,HL6004,HV6004,CH6004,KL6004,OV6004,AJ6004,Bi6004,CJ6004,De6004,FJ6004,Kv6004,MA6004,NJ6004,RJ6004,RV6004,SP6004,TE6004,Vi6004,VV6004,Ze6004).
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 42 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The purpose of this course for students is to offer them space for reflection of experience from their own teaching practice and to help them enhance their reflective and self-reflective skills within the MINOR study plan.
Learning outcomes
After completing the course students will be able to: - openly share experiences from their own teaching practice in the professional community; - reflect on experiences from their own teaching practice in the professional community; - use reflection and self-reflection as a tool for professional learning.
Syllabus
 • • understanding the difference between descriptive and reflective writing • group work with a pedagogical (reflective) diary • acquiring of reflection and self-reflection as a tool for professional learning
Literature
  required literature
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR and František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků) (Expert teacher: the nature of expertise and determinants of professional development (in FLT perspective)). první. Brno: Masarykova univerzita. 237 pp. ISBN 978-80-210-6681-6. 2013. info
 • KORTHAGEN, F. A. J. and Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge. xvi, 312. ISBN 9780805839814. 2008. info
  recommended literature
 • DYTRTOVÁ, Radmila and Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada. 121 s. ISBN 9788024728636. 2009. URL info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora (Clinical year: professional development processes in student teachers and their support). první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií. 231 pp. Monografica. ISBN 80-7194-744-X. 2005. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál. 155 s. ISBN 8071789658. 2004. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel (The beginning teacher). dotisk 1. vydání. Brno: MU. 101 pp. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. 1995. info
 • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass. xvii, 355. ISBN 1555422209. 1987. info
Teaching methods
• various forms of group discussions • work with reflective diaries.
Assessment methods
• active participation in the seminar (100%) • submission of records in the reflective diary
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
General note: MINOR KOMBINOVANÝ.
Information on the extent and intensity of the course: 2x 180 minut.
Teacher's information
You can find detailed information on courses related to teaching practice here: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/ The minimum capacity of a seminar group is 10 students. If less than 10 students enroll in the seminar group, the group will be cancelled.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Spring 2020, autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Spring 2023, Autumn 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2024/SZ6096