TGC009 Expresivní techniky v intermediálním projevu

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studium tuzemských a zahraničních publikací z oboru současné teorie speciální výtvarné pedagogiky, arteterapie a psychologie tvorby. Seznámení s aktuálními výzkumy v oboru psychoterapie.
Výstupy z učení
Studenti se orientují v problematice expresivní terapie a znají aktuální literaturu. Dokáží poznatky aplikovat ve vlastním výzkumu a tvorbě disertace.
Osnova
 • Základní literatura teorie speciální výtvarné pedagogiky a psychologie tvorby, art brut a jeho pozice v současném umění, teorie arteterapie a art based research.
Literatura
 • KOMZÁKOVÁ, Martina, SLAVÍK, Jan a BLAŽEK, Vladimír. Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009.
 • LHOTOVÁ, M. et al. Arteterapie ve speciálním vzdělávání I–II. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2013.
 • Art therapy and anger [online]. London: Jessica Kingsley Publishers 2008. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10251529.
 • FRIEDLOVÁ, Martina, ed. a LEČBYCH, Martin, ed. Expresivní terapie jako podpora kvality života u různých klientských skupin. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 225 stran. ISBN 978-80-244-4599-1.
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Arteterapia - úžitkové umenie? Bratislava: Petrus 2006.
 • The art & science of valuing in psychotherapy: helping clients discover, explore, and commit to valued action using acceptance and commitment therapy [online]. Oakland: New Harbinger Publications 2009. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=1
 • KOMZÁKOVÁ, M. – SLAVÍK, J. – BLAŽEK, V. Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova 2009.
 • BABYRÁDOVÁ, H. – KŘEPELA, P. Spontánní umění. Brno: Masarykova univerzita 2010.
 • Art, psychotherapy, and psychosis [online]. London: Routledge 1997. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10058012.
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Obrazy příběhů - příběhy obrazů: (výzkum fenoménu příběhovosti v obrazech autorů s mentálním postižením). Brno: Masarykova univerzita, 2011.
 • BAŠTECKÁ, Bohumila, ed. Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie. Praha: Portál 2009.
 • SLAVÍK, J. (ed.) Současná arteterapie v České republice a v zahraničí / Art therapy today in the Czech Republic and abroad. Praha: Univerzita Karlova 2000.
 • BABYRÁDOVÁ, Hana a Jiří HAVLÍČEK. Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. Sborník transdisciplinárních esejů s mezinárodní účastí. In Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. Sborník transdisciplinárních esejů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 543 s. ISBN 80-210-4206-0. URL celá publikace na webových stránkách katedry výtvarné výchovy URL URL the whole publication on the website of the Departement of Art Education URL info
Výukové metody
Komparace literatury, empirický výzkum v oboru psychoterapie a terapie uměním, realizace a reflexe empirického výzkumu
Metody hodnocení
5 povinných konzultací, ústní zkouška, kritika zpracovaného textu, znalost nejméně pěti vybraných autorů publikujících v dané oblasti
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/TGC009