TGC011 Social Context of Art Education

Faculty of Education
Autumn 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.
Department of Art - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Jitka Juřicová
Supplier department: Department of Art - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 14 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Review of the state of contemporary research in the field, study of current domestic and foreign publications, integration of knowledge into the individual research work. Getting familiar with the psychological, social and political aspects of social contexts of art education.
Learning outcomes
1) The student knows the basic concepts and concepts of (different) approaches to the subject under consideration, both aesthetic and sociological, able to explain and apply them correctly. 2) An art student applying this knowledge to specific artistic expressions as well as pedagogical material. 3) The student is able to take his own, experienced and thoughtful opinion on the issue.
Syllabus
 • 1) schizm in process of modernization (enlightment-romanticism) a kontroversion in (historical) avantgarde movement 2) money and art (Simmel); attemps of universal representation of reality/values, reality of objects or relations? (critique of reification) 3) intelect and imagination (theories of emotion), how to escape from the "real world" (transcendence a transgrese) 4) language and ironic concepts of reality (from romanticism to Rorty) 5) knowledge and education; economics of information and (critiques) society of knowledge 6) junctions of science and art; heterogenity and uncertainty
Literature
  required literature
 • LIESSMANN, Konrad Paul. Filozofie moderního umění. Olomouc: Votobia, 2000. 205 s. ISBN 80-7198. info
 • BLAŽEK, Bohuslav. Venkov města média. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 362 s. ISBN 80-85850-59-1. info
 • SOKOL, Jan. Moc, peníze a právo : esej o společnosti a jejích institucích. Vydání druhé, opravené,. Praha: Vyšehrad, 2015. 296 stran. ISBN 9788074296383. info
  recommended literature
 • SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 206 s. ISBN 8085850508. info
 • SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla : po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 2. vyd. Praha: 65. pole, 2012. 367 s. ISBN 9788087506103. info
 • BROUK, Bohuslav. Lidé a věci. Praha: Václav Petr, 1947. info
 • MAUSS, Marcel. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Translated by Jiří Našinec. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 201 s. ISBN 808585077X. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie vděčnosti a nevděčnosti : [kudy vede cesta k přátelství]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 117 s. ISBN 9788024718385. info
 • BATAILLE, Georges [1897-1962]. Prokletá část ; Teorie náboženství : Teorie náboženství (Přít.). V Praze: Herrmann & synové, 1998. 310 s. info
 • LUŽNÝ, Dušan and Zdeněk R. NEŠPOR. Náboženství v menšině : religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2008. 206 s. ISBN 9788086702537. info
 • WATTS, Alan. Ta Kniha : o tabu, které nám brání poznat sebe sama. Translated by Jiří Bureš. Vyd. 1. V Brně: Ohnisko, 1993. 152 s. ISBN 8090080553. info
 • MORIN, Edgar. Věda a svědomí. Přel. Ivana Holzbachová. Brno: Atlantis, 1995. 133 pp. ISBN 80-7108-108-6. info
 • BLAŽEK, Bohuslav. Mezi vědou a nevědou. 1. vyd. Praha: Pressfoto, 1978. 222 s. info
Teaching methods
lectures, reading of selected texts, discussion in a group
Assessment methods
reading of selected texts, essay, discussion in a group
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms autumn 2020, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2021/TGC011