VVb011 Art History 4

Faculty of Education
Spring 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Department of Art - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Jitka Juřicová
Supplier department: Department of Art - Faculty of Education
Timetable
Thu 16:00–17:50 učebna 1
Prerequisites
The History of Art The Development of Art Culture
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The history of art 4 together with the previous subjects (History of Art 1, History of Art 2 and History of Art 3) forms a primary overview of the history of art. They provide basic information about artistic epochs, key works and artists, their wider cultural background. It develops an understanding of the development of art, its importance for the past and present societies, the ability to interpret itself and present its knowledge and conclusions. They become a springboard for further study of art history and preparation for their teaching.
Learning outcomes
The course broadens knowledge and deepens the understanding of the modernist art till the 1950s.
At the end of the course students will be able to understand and explain classification, forms and transformations and dynamics of changes of art in this period.
In addition to the basic facts, they will be able to interpret cultural, historical and technological background of the changes of forms of art.
Students will be able to hand down acquired information, to apply it in their view of their surroundings and to use in orientation in their personal creative development.
Syllabus
 • characteristics of period from the second half of the 19th century till the 1960s of the 20th century and its basic stages
 • art to the end of 19th century (Impressionism; Postimpressionism; Art Nouveau)
 • avant-gardes of the beginning 20th century (Expresionism, Fauvism, Cubism, beginning of abstract art)
 • interwar art movements (Dadaism, Surrealism, International style)
 • art after the Second World War (expressive trend in art after the Second World War)
Literature
 • FOSTER, Hal, Rosalind E. KRAUSS, Yve-Alain BOIS, B. H. D. BUCHLOH and David JOSELIT. Umění po roce 1900 : modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Translated by Josef Hrdlička - Irena Ellis - Jitka Sedláčková - Jana Hlávko. Druhé, rozšířené vydán. V Praze: Slovart, 2015. 816 stran. ISBN 9788073919757. info
 • !Křičte ústa! : předpoklady expresionismu. Edited by Marie Rakušanová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 442 s. ISBN 9788020015019. info
 • Český kubismus : 1909-1925 : malířství, sochařství, architektura, design. Edited by Jaroslav Anděl - Jiří Švestka - Tomáš Vlček - Pavel Liška. [Praha]: I3 CZ & Modernista, 2006. 455 s. ISBN 8023966596. info
 • ŠVÁCHA, Rostislav and Marie PLATOVSKÁ. Dějiny českého výtvarného umění V 1939/1958. Praha: Acadamea, nakladatelství Akademie věd České republiky, 2005. 525 pp. ISBN 80-200-1390-3. info
 • RUHRBERG, Karl. Umění 20. století. Edited by Ingo F. Walther. Praha: Slovart, 2004. 840 s. ISBN 8072095218. info
 • GÖSSEL, Peter and Gabriele LEUTHÄUSER. Architektura 20. století. Praha: Slovart, 2003. 447 s. ISBN 3822825689. info
 • ZATLOUKAL, Pavel. Příběhy z dlouhého století :architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2002. 702 s. ISBN 80-85227-49-5. info
 • DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí : encyklopedický průvodce moderním uměním. Translated by Miroslav Koláč - Jiří Matas - Kateřina Kubíčková-Zvelebilo. 1. vyd. [Praha]: Slovart, 2002. 304 s. ISBN 8072094025. info
 • České umění, 1938-1989 : programy, kritické texty, dokumenty. Edited by Pavlína Morganová - Dagmar Svatošová - Jiří Ševčík. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 520 s. ISBN 8020009302. info
 • BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, Naděžda. Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Taťána Petrasová - Helena Lorenzová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 407 s. ISBN 8020006303. info
 • ADLEROVÁ, Alena. Dějiny českého výtvarného umění : 1890/1938. 4. 1. Edited by Vojtěch Lahoda. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 393 s. : i. ISBN 80-200-0587-01. info
 • WITTLICH, Petr. Česká secese. Praha: Odeon, 1982. info
 • HAAS, Felix. Architektura 20. století [Haas, 1980]. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 645 s. : i. info
Teaching methods
lectures, class discussion, consultation
Assessment methods
oral examination, school attendance
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2021/VVb011