ZS1BP_TVSL Zimní výcvikový kurz - sjezdové lyžování

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/4.7. kurz 7 dní. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Lupač (cvičící)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (cvičící)
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Trávníček (cvičící)
PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! ZS1BP_TVBL ZVK - běžecké lyžování && ! ZS1BP_TVKO ZVK - kombinovaný && ! ZS1BP_TVTU ZVK - zimní turistika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Student si zapisuje pouze jeden z nabídky povinně volitelných předmětů TV
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu je student schopen využít základů sjezdového lyžování a získat zkušenosti k jejich případnému využití na zimních školách v přírodě a při pohybových aktivitách v zimním období v rámci hodin tělesné výchovy.
Osnova
  • 1. Metodika nácviku základů sjíždění a zatáčení přizpůsobená zvláštnostem při výuce dětí. 2. Hry na sněhu.
Literatura
  • TREML, Josef: Lyžování dětí. Praha: Grada,2004
  • Štumbauer,Jan - Vobr, Radek: Moderní lyžování. České Budějovice: Kopp, 2005.
  • STROBL, Karel a Ladislav BEDŘICH. Učíme lyžovat. Olomouc: SKI-MAX, 1998. info
  • ČTVRTEČKA, Jaroslav, Miroslav CHLOUBA a Gustav VLK. Čáry na sněhu. Illustrated by Karel Pekárek. 1. vyd. Praha: Olympia, 1967. [87] s. :. info
Výukové metody
Typ výuky: výcvikový kurz, případně fakultativní forma. Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: Aktivní účast a splnění požadavků kurzu v plném rozsahu. Student si zaregistruje pouze jeden z nabídky povinně volitelných předmětů ZVK.
Informace učitele
Požadavky ukončení předmětu je možné od školního roku 2011/12 splnit i fakultativní (volitelnou) formou. Po závazné písemné domluvě s garantem zimních aktivit v přírodě se nemusíte zúčastnit celého kurzu, ale máte možnost splnit dané úkoly během semestru a předvést požadované praktické lyžařské dovednosti buď na závěr kurzu, nebo v jiném stanoveném termínu. Konkrétní informace o možnostech fakultativního splnění požadavků budou zveřejněné na webové stránce KTV a včas je také zašle mgr. Vrbas jako součást pokynů k zimní soustředěné výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: kurz 7 dní.
Student si zapisuje pouze jeden z nabídky předmětů TV.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/ZS1BP_TVSL