SZ9BP_SFV2 Sebepoznávací a sebezkušenostní formy osobnostního vzdělávání 2 (techniky muzikoterapie, dramaterapie)

Pedagogická fakulta
podzim 2003
Rozsah
3 dny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Nováčková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Navazující předměty
Informace učitele
Seminář je součástí projektu "OBYČEJNÍ LIDÉ" - alternativní formy výuky primární prevence sociálně patologických jevů. Je třeba se nejen zaregistrovat, ale také se včas přihlásit a zaplatit. Pozvánky na seminář, si můžete vyžádat osobně v konzultačních hodinách, nebo přes email: sojakpetr@centrum.cz a nebo jsou vyvěšeny na fakultě, nejpozději měsíc před termínem semináře. Tento sebezkušenostní a sebeprožitkový seminář, s názvem "SLYŠÍME NEBO NASLOUCHÁME?" je věnovaný technikám z oblasti muzikoterapie a dramaterapie. Veškeré další informace naleznete na www.ped.muni.cz/wsocedu/rozvoj/ordinary/default.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Blíže viz: http://www.ped.muni.cz/wsocedu/rozvoj/ordinary/default.htm.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006.