RJ2MP_LSS1 Lexicology and Stylistics I1 - Seminar

Faculty of Education
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Department of Russian Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Timetable
Wed 8:50–9:35 učebna 36, Wed 18:00–18:45 učebna 20
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné zvládnutí předmětů morfologie a praktická jazyková cvičení za 3. ročník studia Rj.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The objective of this subject is the increasing of knowledge of theoretical part of the subject based on the practical material(Lexicology and Stylistic I). The objective of this subject are basic aspect of the word, its function in the ambit of the language system, its status and functions in the particular language and stylistic level.
Syllabus
  • In the ambit of the subject are given the following topics: 1. Basic functions styls and prefixes - roz-, ros-, pod-, na-. 2. Basic functions styls and suffixes - -jonka, -onka, -k, -išče. 3. Homonyms and function styles. Interlanguage momonyms. 4. Antonyms and function styles. 5. Synonyms and function styles.
Literature
  • HUBÁČEK, Josef. Učebnice stylistiky. Praha: SPN, 1987. 224 s. ISBN 14-435-87.
  • www.moodlinka.ped.muni.cz
  • TALICKÁ, Jelizaveta. Russkij jazyk. Lexikologie. Brno: MU, 1992. 88 s. ISBN 80-210-0430-4.
  • SOKOLOVÁ, Jana a kol.: Leksika sovremennogo russkogo jazyka teoretičeskij i praktičeskij kurs. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2003.282 s. ISBN 80-8050-600-0.
  • BULDAKOVA, M. N. FOMINA, T. N. Sovremennyj russkij jazyk. Leksikologija. Iževsk: Izdatělstvo Udmurtskogo Universiteta, 1997. 146 s. ISBN 5-7029-0261-0.
  • GOLUB, I.B. Stilistika russkogo jazyka.Moskva: Ajris press, 2006. 443 s. ISBN 5-8112-1872-9
  • HUBÁČEK, Jaroslav. Cvičení ze stylistiky. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1989. 92 s. ISBN 808.50-56(075.8).
Assessment methods (in Czech)
Seminář. Docházka 80% (tolerují se 2 neúčasti). Podmínkou pro získání zápočtu je zodpovězení otázek ve fóru moodlinky (nejpozději do konce zápočtového týdne).
Language of instruction
Russian
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Teacher's information
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=672 (heslo Lexico)
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2007/RJ2MP_LSS1