ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
online. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Tamara Váňová (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Oaklandová
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZS1BP_AC2A/short_term: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ZS1BP_AC2A/standard_term: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
Jediným předpokladem ke studiu v tomto kurzu je rychlé a bezproblémové připojení k internetu a dostatečné znalosti k porozumění čteného textu v angličtině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz nabízí procvičování gramatiky z volně dostupných a prověřených zdrojů z Internetu formou samostudia bez prezenční výuky pro středně pokročilé studenty angličtiny, kteří ovládají jazyk natolik, že jsou schopni se orientovat v anglicky psaném textu. Předmět nedoporučujeme pro začátečníky. Komunikace s vyučujícími a spolužáky probíhá v diskusním fóru předmětu.
Osnova
 • Vstupní test

  Modální (způsobová) slovesa

  Přehled anglických gramatických časů

  Gerundia a infinitivy

  Předložky

  Frázová slovesa

  Podmínkové věty

  Závěrečný test

  Závěrečný dotazník

Literatura
 • http://www.englishpage.com/index.html
 • Veškerá literatura je součástí kurzu.
Výukové metody
e-learning
Metody hodnocení
Netutorovaný kurz probíhá formou samostudia online bez prezenční výuky po 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Předmět je nutno zahájit do tří týdnů od začátku semestru vyplněním rozřazovacího testu Quick Placement Test. Nevyplnění tohoto testu se považuje za projevený nezájem o studium a povede k tomu, že student předmět úspěšně neukončí.
Pro získání zápočtu je nutné vyplnit na 90% šest ostrých testů, které obsahují pouze materiály ze cvičení na Englishpage, závěrečný test a závěrečný dotazník, jehož závěry se budeme snažit uplatnit pro zkvalitnění předmětu v dalších semestrech. Odpovědníky ostrých testů jsou během semestru přístupné pouze v omezeném čase a jsou nastaveny na omezený počet průchodů podle harmonogramu studia. Potřebný počet bodů k dosažení odpovídající úspěšnosti najdete v instrukcích ke každému testu.

Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2016/ZS1BP_AC2A/index.qwarp
Do kurzu vstupujte zásadně přes titulní stranu, kterou najdete cestou Moje Studium > Studijní materiály (e-learning) > Titulní strana kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.