logo Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatury
14411027 KAng Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci