Vs8MP_AA1 Art therapy studio 1

Faculty of Education
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. Pavla Novotná, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Department of Art - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Jitka Juřicová
Supplier department: Department of Art - Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu Arteterapeutický ateliér 1 - 4
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Student should be able to reflect the self-process of artwork and to analyse the progress by using methods and procedures of art-therapy with accent on individual and group experience.
Syllabus
 • Subjects of arttherapy, experience, reflexion, self-reflexion.
Literature
  recommended literature
 • DAVIDO, Roseline. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Translated by Alena Lhotová - Hana Prousková. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 205 s. ISBN 9788073674151. info
 • LIEBMANN, Marian. Skupinová arteterapie : nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Translated by Johana Elisová. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 279 stran. ISBN 8071788643. info
 • OAKLANDER, Violet. Třinácté komnaty dětské duše :tvořivá dětská psychoterapie v duchu Gestalt terapie. Vyd. 1. Dobříš: Drvoštěp, 2003. 261 s. ISBN 80-903306-0-6. info
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, Jaroslava. Základy arteterapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 167 s. ISBN 80-7178-616-0. info
 • ALBRICH. Současná arteterapie v České republice a v zahraničí. 2000. ISBN 80-7290-004-8. info
  not specified
 • CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000. 199 s. ISBN 80-7178-428-1. info
Teaching methods
individual and group projects, practical training
Assessment methods
1 written reflexion (essay) of the own art-work process (changes, progress etc.)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2018/Vs8MP_AA1