HV051 Instrument playing 1

Faculty of Education
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Vladimír Richter (seminar tutor)
Mgr. Dagmar Ryšánková (seminar tutor)
Mgr. Miloš Šmerda (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Department of Music – Faculty of Education
Contact Person: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Supplier department: Department of Music – Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
HV051/01: Tue 14:00–14:50 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
HV051/02: Mon 14:00–14:50 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV051/03: Mon 15:00–15:50 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV051/04: Mon 11:00–11:50 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV051/05: Mon 12:00–12:50 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV051/06: Mon 17:00–17:50 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV051/07: Wed 13:00–13:50 kancelář vyučujícího, P. Hala
HV051/08: Tue 9:00–9:50 kancelář vyučujícího, P. Hala
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to develop students the ability to stylize the accompaniment of folk or faux song in a way that corresponds with the character of the melodic line and features the songs, grow the student's belief that it is necessary to put emphasis on the fact that one and the same melody it is possible to accompany in a different way. The aim of the course is also successful the implementation of a rehearsal performance of the piece.
Learning outcomes
The Student is able to stylize the escort the entered melody and play the specified piece.
Syllabus
 • Stylization of accompaniment of folk or artificial songs in accordance with the character of the melody and of the function of the song. Playing of 10 songs any genre with transpositions (any overhead and lower second and third)and of 3 songs of "classical writer" of 20th century without transpositions (J. Ježek, J. Šlitr, Beatles etc.) Practice of a piano piece. 1. Concert composition 2. Training songs no. 1 of the formation of the "classics" of popular music 20. century (without transpositions) 3. Practice song no. 2 of the formation of the "classics" of popular music 20. century 4. Practice song no. 3 of the formation of the "classics" of popular music 20. century 5. Accompaniment of songs of any genre no 1 – 2 6. Accompaniment of songs of any genre no 3 7. Accompaniment of songs of any genre no 4 8. Accompaniment of songs of any genre no 5 – 6 9. Accompaniment of songs of any genre no 7 10. Accompaniment of songs of any genre no 8 11. Accompaniment of songs of any genre no 9 12. Accompaniment of songs of any genre no 10
Literature
 • KUČEROVÁ, Judita. Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008, 108 pp. ISBN 978-80-210-4719-8. info
 • KUČEROVÁ, Judita. Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. II. díl. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008, 282 pp. ISBN 978-80-210-4720-4. info
 • ŠIMONKOVÁ, Dagmar. Desatero nezbytností klavíristy. Praha: SNP, 1986. 125 s.
 • VLASÁKOVÁ, A., Klavírní pedagogika: první kroky na cestě ke klavírnímu umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2003. 172 s.
 • POPOVIČ, Mikuláš. Teoretické aspekty klavírní improvizace: (Doprovod lidové písně). 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 1994. ISBN 80-7044-082-1.
 • PHILIPP, Günter. Klavier, Klavierspiel, Improvisation: Unterricht, Übung, Interpretation, Pedal, Akustik und anderes. 1. Aufl. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, c1984.
 • BARDAS, Willy. Psychologie klavírní techniky. Vyd. 1. Překlad Klára Prunerová. Brno: Lynx, 2002. ISBN 80-902932-9-8.
 • TROJAN, J. Moravská lidová píseň. Melodika, harmonika. Praha: Supraphon, 1980. 222 s. ŠIMONKOVÁ, D. Desatero nezbytností klavíristy. Praha: SNP, 1986. 125 s. POPOVIČ, M. Teoretické aspekty klavírní improvizace (doprovod lidové písně). 1. vyd. Ústí nad La
Teaching methods
Practical exercises.
Assessment methods
Credit. Lectures (piano lessons). The student plays any 10 songs with transpositions (any overhead and lower second and third) and 3 songs of "classical writer" of 20th century without transpositions (J. Ježek, J. Šlitr, Beatles etc.) Homeworks. Duty to attend the classwork.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2018, autumn 2020, Autumn 2021, Autumn 2022, Autumn 2023, Autumn 2024.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2019/HV051