logo Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy
14411021 KHV Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedry (pověřený výkonem funkce)doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci


Další aplikace