SOBP_KRZ2 Course 2 - Summer

Faculty of Education
Spring 2002
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Zuzana Nováčková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Obsah jednotlivých bloků, zařazovaných do programu kurzu
 • 1) Turistika a sporty v přírode, jejich začleneni do systému tělesné kultury, význam turistiky a její dělení, druhy a složky turistiky.
 • 2) Historie turistiky, výchovné systémy a pobyt v přírodě. Situace druhé poloviny 19. století, vznik spolků. Výchovný systém E.T. Setona, R. Baden-Powela apod.
 • 3) Odborně technické činnosti. Výstroj a výzbroj, stravování (druhy ohnišť, vařičů, výhody a nevýhody), stanování, bivakování a táboření. Topografie a orientace v přírodě (druhy map, měřítka, odečítání z map, pochodová osa, práce s azimutem, mapové značky atd.), hygiena a první pomoc.
 • 4) Speciální tábornické dovednosti, signalizace, pochodové značky, šifrování, uzlování. Metodika jednotlivých činností.
 • 5) Bezpečnost pobytu v přírodě. Objektivní a subjektivní nebezpečí. Základní předpisy, vyhlášky a směrnice. Bezpečnost při vedení akcí, přesunech, koupání, v horách atd. Lesní zákon a hygienické směrnice.
 • 6) Obsahová složka turistiky, hry v přírodě a s přírodou, členění, výběr, bezpečnost. Celotáborové a dlouhodobé hry. Rukodělné práce, indiánské dovednosti apod.
 • 7) Příprava a vedení vycházky, výletu, výprvy a tábora. Motivace, trasa, obsahová náplň, KPČ, pochodová osa. Způsob táboření, ubytování, vaření apod. Informace účastníkům akce, propagace, rozpočet, dokumentace apod.
Literature
 • Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11-15 letých žáků. Praha: NS Svoboda. info
 • Edice Sport pro všechny. Praha: Olympia. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry na hřišti a v tělocvičně (Variant.) : Velká encyklopedie her. 3, Hry na hřišti a v tělocvičně [Zapletal,Ş1987] : Velká encyklopedie her. 3, Hry na hřišti a v tělocvičně [Zapletal,Ş1997]. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry v přírodě (Variant.) : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1987] : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1995]. info
 • PODHORSKÝ, Marek. Julské Alpy : nejkrásnější turistické trasy (Variant.) : Pěší turistika v Julských Alpách : 50 nejkrásnějších turistických tras po horách a údolími Julských Alp. info
 • Alpy - příroda, turistika, výstupy :[průvodce po nejkrásnějších místech a trasách]. Edited by Luigi Siclari - Stefano Ardito, Illustrated by Mina Carpiová. České vyd. 2. Praha: Cesty, 1998. 175 s. ISBN 80-7181-224-2. info
 • VYŠKOVSKÝ, Jan. Turistika a sporty v přírodě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 98 stran. ISBN 8021015527. info
 • VOSÁTKA, Mirko. Z deníku kapitána :vodácký oddíl od jara do zimy. Vyd. 1. Praha: Leprez, 1997. 304 s. ISBN 80-86061-07-8. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk and Václav MERTIN. Hry pomáhají s problémy. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 159 s. ISBN 80-85282-93-3. info
 • Tělesná výchova a sport na základních a středních školách : soubor přednesených referátů : Brno 29.-31. května 1996. Edited by Josef Pavlík. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 246 s. ISBN 8021014806. info
 • WATKINS, David and Meike DALAL. Táboření a turistika. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1995. 128 s. ISBN 80-06-00617-2. info
 • Tělesná výchova a sport na školách všech stupňů : [vědecká konference '93, Brno 9.-11.6.1993]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994. 236 s. ISBN 8021008741. info
 • VYŠKOVSKÝ, Jan. Turistika. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 73 stran. ISBN 8021004967. info
 • SOUKUP, Jiří. Lyžování podle alpských disciplín. 1. vyd. Praha: Olympia, 1991. 132 s. : i. info
 • VOSÁTKA, Mirko. Tábornická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1985. 353 s. : i. info
 • KODEŠ, Jiří, Tomáš DOLEŽAL and Lubomír VAMBERA. Vodní turistika [Kodeš, 1977]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 44 s. info
 • HURYCHOVÁ, Alena. Turistika : učební texty pro posluchače odborné tělesné výchovy a vychovatelství. D. 1. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1975. 168 s. info
 • ŠTEMPROK, Karel. Vodní turistika [Štemprok, 1975]. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1975. 252 s., [1. info
 • Pobyt v prírode a turistika. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1973. 247 s. : i. info
 • BÍLEK, František. Turistika mládeže. Vyd. 2. Praha: Olympia, 1971. 272 s. : i. info
 • SETON, Ernest Thompson. Kniha lesní moudrosti. Praha: Olympia, 1970. info
 • SETON, Ernest Thompson. Stopy v divočině [30]. Praha: Olympia, 1968. info
 • VOSÁTKA, Mirko and Michal VOSÁTKA. Táborníkův rok v přírodě. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1968. 213 s. : i. info
 • HLAVÁČEK, Miroslav. Turistika. D. 1, [Obecné základy, zimní turistika, vodní turistika]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 183 s. info
 • HLAVÁČEK, Miroslav. Turistika. D. 2. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 225 s. info
 • SETON, Ernest Thompson. Dva divoši : o dobrodružstvích dvou chlapců, kteří žili jako Indiáni, a o tom, co všechno se naučili [Seton, 1962]. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1962. info
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: výcvikový kurs
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 5 dnů.
The course is also listed under the following terms Spring 2003.
 • Enrolment Statistics (Spring 2002, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2002/SOBP_KRZ2