RJ2MP_PGS2 Practical Grammar 2

Faculty of Education
Spring 2006
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Halina Cvrková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Department of Russian Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Timetable
Mon 7:40–8:25 učebna 35
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 45 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/45, only registered: 0/45, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/45
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavní důraz se klade na procvičování rozdílů v skladbě mezí ruským a českým jazykem.
Syllabus
  • Secondary sentence - elements. Complex sentence. Punctuation.
Literature
  • Kubím, M. Lekcii po sintaksisu russkogo jazyka. SPN. Praha. 1971.
  • Kubím, M. Sintaksis russkogo jazyka. SPN. Praha. 1974.
  • KOPECKIJ, Leontij Vasil'jevič. Ruská skladba pro Čechy. V Praze: Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1929. info
Assessment methods (in Czech)
Písemný zápočet.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2006/RJ2MP_PGS2