DCJDR_AHCU Evaluation of Foreign Language Textbook

Faculty of Education
Spring 2011
Extent and Intensity
2/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Department of English Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course objective is to provide a deeper insight into the scientific approach to evaluation of a foreign language coursebook, or a set of coursebooks the part of which are electronic media.
Syllabus
 • This course makes part of the optional courses of the didactic section (subsection Topical chapters on didactics of foreign languages); it is offered especially to students whose dissertation is related to this topic. The course objective is to provide a deeper insight into the scientific approach to the process of evaluation of a foreign language coursebook, or a set of coursebooks, the part of which are electronic media. We understand that a coursebook is an important educational construct, regulator of teaching and a means of increasing quality in foreign language teaching. We also believe that good coursebooks can be created only if they are research-based. Topics to cover: • a foreign language coursebook in the diachronic perspective, • functions of a foreign language coursebook, • aspects of a quality foreign language coursebook, • evaluation methods of foreign language coursebooks and evaluation of their effects.
Literature
  recommended literature
 • Pýchová. I. Móda a učebnice cizích jazyků. Cizí jazyky, č. 3-4, 1993-1994, s. 104-109.
 • Purm, R. K teorii učebnice cizího jazyka. Cizí jazyky, roč. 40, č. 7-8, 1996-1997, s. 111-113.
 • Maroušková, M. Kritéria pro volbu učebnice. Cizí jazyky, roč. 39, č. 7-8, 1996-1996, s. 113-114.
 • Průcha, J. Teorie, tvorba a hodnocení učebnic. Praha: ÚÚVPP, 1989.
 • Průcha, J. Hodnocení obtížnosti učebnic. Praha: SNTL, 1984.
 • Timm, J.-P. (Hrsg.) Englisch lernen und lehren. Didaktik des Englischunterrichts. Berlin : Cornelsen, 2005.
 • Janíková, V. Studio d. Učebnice pro jazykové a střední školy. Cizí jazyky, roč. 48, č. 5, 2005, s. 1-4.
 • Hendrich, J. Důvěřivost. Cizí jazyky, roč. 38, č. 3-4, 1994-1995, s. 81-82.
 • Rauch, M., Wurster, E. Schulbuchforschung als Unterrichtsforschung. Wien et al.: Peter Lang, 1997.
 • Jelínek, S. K funkční charakteristice učebnic cizích jazyků. Cizí jazyky, č. 3-4, 1993-1994, s. 83-88.
 • Gavora, P. Žiak a porozumenie textu. Pedagogika. 1986, roč. 36, č.3., 297-312.
 • Průcha, J. Jak exaktně hodnotit učebnice. Odborná škola, roč. 33, 1985/86, č. 8, s. 111-113.
 • Hendrich, J. Rozlišujme pozorně a důsledně. Cizí jazyky, roč. 37, č. 3-4, 1993-1994, s. 81-82.
 • Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (Curricula and coursebooks in pedagogical research). Kritéria výběru učebnic anglického jazyka na základních školách. 2008. info
 • MAŇÁK, Josef, Petr KNECHT, Jaan MIKK, Zuzana SIKOROVÁ, Věra MARTINKOVÁ, Jana STAUDKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Rudolf STADLER, Tomáš JANÍK, Veronika NAJVAROVÁ, Petr NAJVAR, Jana PÍŠOVÁ, Libuše HRABÍ, Eva JANOUŠKOVÁ and Martin WEINHÖFER. Hodnocení učebnic (Textbooks assessment (evaluation)). 1. vyd. Brno: Paido, 2007. 144 pp. Pedagogický výzkum v teori a praxi 7. ISBN 978-80-7315-148-5. info
 • MAŇÁK, Josef, Dušan KLAPKO, Jan PRŮCHA, David GREGER, Tomáš JANÍK, Petr KNECHT, Alena JŮVOVÁ, Eva JANOUŠKOVÁ, Jana KUBRICKÁ and Veronika NAJVAROVÁ. Učebnice pod lupou (Textbooks under a magnifying glass). 1. vyd. Brno: Paido, 2006. 123 pp. Pedagogický výzkum v teori a praxi 4. ISBN 80-7315-124-3. info
 • JANÍKOVÁ (EDS.), Janíková. Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků (Autonomy in Foreign Language Learning and Teaching). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 92 pp. x1. ISBN 80-210-3919-1. info
 • PRŮCHA, Jan. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-49-4. info
 • CUNNINGSWORTH, Alan. Choosing your coursebook. Oxford: Macmillan Heinemann English language teaching, 1995. vi, 153 s. ISBN 0-435-24058-7. info
 • Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Edited by Bernd Kanst - Gerhard Neuner. Berlin: Langenscheidt, 1994. 275 s. ISBN 3468494459. info
Teaching methods
lecture, class discussion
Assessment methods
Credit requirements: students submit an analysis of a chosen coursebook. Oral debate.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every other week.
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2011, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2011/DCJDR_AHCU