FJ3011 Francouzská korespondence

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Hana Delalande (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 13:00–14:50 učebna 54
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit modelové písemnosti každodenního života, sledují se hlavní rysy a zásady francouzské korespondence ve srovnání s českou. Po absolvování tohoto kurzu je student schopen rozlišovat různé typy písemností a porozumět jejich sdělení, vytvářet vlastní písemné dokumenty a aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen porozumět osobním i obchodním dokumentům. Bude schopen samostatně odpovědět na pracovní dokumentaci nebo vytvořit vlastní obchodní dopis dle probraných formálních náležitostí.
Osnova
 • Základní pravidla písemností.
 • Přání, oznámení, pozvánky.
 • Osobní korespondence.
 • Formální korespondence.
 • CV.
 • Motivační dopis.
Literatura
  povinná literatura
 • BAS, Liliane, Catherine DRIOT-HESNARD a Jules LANDAIS. La correspondance commerciale franҫaise. Paris: Nathan, 2017. 159 stran. ISBN 9782091649245. info
  doporučená literatura
 • VIVIEN, Georges a Véronique ARNÉ. Le parfait secrétaire. Nouvelle édition. Paris: Larousse, 2010. 359 s. ISBN 978-2-03-585435-3. info
  neurčeno
 • DUCHAMP, David a Loris GUERY. La gestion des ressources humaines. Paris: Nathan, 2013. 159 s. Repères pratiques. ISBN 978-2-09-164125-6. info
 • SACHS, Rudolf a Renata POHORSKÁ. Francouzská obchodní korespondence : Correspondance commerciale (Souběž.). 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 224 s. ISBN 80-85784-84-X. info
Výukové metody
Písemná interakce.
Metody hodnocení
Vypracování zadaných úkolů.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2019, podzim 2020.