HV058 Sbormistrovství

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV058/01: Po 9:00–10:50 učebna 43, E. Tomaštík
HV058/02: Po 11:00–12:50 učebna 43, E. Tomaštík
Předpoklady
Bezpečné ovládání hry na klavír (housle), intonace a zpěvu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je teoretická a praktická příprava sbormistra na kvalitní vedení pěveckého sboru na základní a střední škole.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student
- zvládá na kvalitativní úrovni dirigentskou práci sbormistra školního pěveckého sboru.
- orientuje se v organizačních a provozních záležitostech vedení pěveckého sboru
Osnova
 • Praktická část:
 • - Taktovací schemata 2 - 7, agogické změny, slučování, dělení a lomení dob, nezávislost pravé a levé ruky, příprava a nástup, závěrečné gesto, předtaktí, schopnost vyjádření dynamiky a dynamických vrcholů, základní typy korun.Sborové ladění. Typy sborových těles, koncertní postavení sboru.
 • Teoretická část:
 • - Čeští sboroví skladatelé 19. a 20. století a jejich tvorba. Základní repertoár dětských a středoškolských sborů.
 • Repertoár: A. Dvořák - Moravské dvojzpěvy op. 32 (výběr), B. Martinů - výběr madrigalů, A. V. Michna - výběr duchovních písní, C. Monteverdi - výběr madrigalů, G.F. Händel - Mesiáš - výběr sborových částí
Literatura
 • ROB, Josef, Ivana ŠTÍBROVÁ a Jiří KOLÁŘ. Sborový zpěv a řízení sboru. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 182 s. ISBN 8071845566. info
 • ROB, Josef, Ivana ŠTÍBROVÁ a Jiří KOLÁŘ. Sborový zpěv a řízení sboru. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 182 s. ISBN 8071845566. info
 • BUČEK, Miloslav. Sborový zpěv. 2 [Buček, 1993]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. 240 s. ISBN 80-210-0513-09. info
 • BUČEK, Miloslav. Sborový zpěv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 240 s. ISBN 8021005130. info
 • BUČEK, Miloslav. Sborový zpěv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 138 s. ISBN 8021002018. info
 • ŘÍHA, Josef. Sborový zpěv v hodinách hudební výchovy. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1979. 79 s. info
 • KOSTEČKA, Jan. Sborový zpěv a řízení sboru. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1972. 248 s. info
 • DOSTALÍK, Jaroslav. Dětský sborový zpěv jako svébytná estetická kvalita hudby. Edited by Zdeněk Blažek. 1968. 105 s. info
 • LÝSEK, František. Dětský sborový zpěv. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958. 173 s. info
Výukové metody
praktické dirigování ve skupině, individuální přístup ke studentovi, práce u klavíru
Metody hodnocení
Zkouška. Student hraje na klavír (housle), zpívá party jednotlivých hlasů, diriguje partitury za doprovodu klavíru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.