VIm007 Production of Exhibition

Faculty of Education
Spring 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D.
Department of Art - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Supplier department: Department of Art - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
VIm007/01: Mon 16:00–17:50 učebna 15, J. Nedomová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Preparation of presentations of art projects and exhibitions in school facilities. Preparation and implementation of specific exhibition projects in the gallery space. Team support and preparation of a presentation of contemporary art at MU. Realization of individual and joint exhibition projects of students as the completion of their studio activities.
Learning outcomes
The student will get acquainted with the work procedures that lead to the successful implementation of exhibition projects at various levels. From the presentation and installation of regular school exhibitions to the demanding installation of author's exhibitions in a standard gallery space.
Syllabus
 • • gallery fundus and its development • extended installation options • curatorial activities • creation of an exhibition plan in connection with the priority direction of the gallery • financial, technical and material support of specific projects • work team and its optimization • gallery mode settings • visual identity of the gallery • installation of exhibitions • publicity and media coverage • documentation • follow-up publishing activities
Literature
  required literature
 • Pospiszyl, T. (2014). Asociativní dějepis umění: poválečné umění napříč generacemi a médii : (koláž, intermediální a konceptuální umění, performance a film) (Vyd. 1.). Praha: Tranzit.cz.
 • Kowolowski, F. (2014) Kurátorství. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.
  recommended literature
 • Horáček, R. & Zálešák, J. (2007) Aktuální otázka zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. Brno: Masarykova univerzita.
 • Obrist, H. U. (2012). Stručná historie kurátorství. Kutná Hora: GASK - Galerie Středočeského kraje.
  not specified
 • Buddeus, H. (2013). Dokumentace umění (Vyd. 1.). V Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
 • Bookchin, N. (2014). ♯mm net art - internetové umění ve virtuálním a fyzickém prostoru prezentace (Vyd. 1.). Olomouc: Pastiche Filmz.
 • Císař, K. (2014). Abeceda věcí: poznámky k modernímu a současnému umění (Vyd. 1.). Praha: UMPRUM.
 • George, A. (2016). The Curator's Handbook.
Teaching methods
seminar
Assessment methods
credit
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2023/VIm007