HV258 Sbormistrovství

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV258/01: St 12:00–13:50 učebna 43, E. Tomaštík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je teoretická a praktická příprava sbormistra na kvalitní vedení pěveckého sboru na základní a střední škole.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student
- zvládá na kvalitativní úrovni dirigentskou práci sbormistra školního pěveckého sboru.
- orientuje se v organizačních a provozních záležitostech vedení pěveckého sboru
Osnova
 • Prohlubování dirigentské techniky a znalostí prostřednictvím interpretace skladeb odlišných slohových období (renesance, baroko, klasicismus, romantismus, 20. století, neklasické žánry Typy sborových těles, koncertní postavení sboru, organizace zkoušek, dramaturgický plán tělesa. Sborová tvorba pro děti, významní sbormistři a dirigenti 20. století. Repertoár: C. Monteverdi: Madrigaly A. Michna: výběr ze sbírek duchovních písní G.F. Händel: Mesiáš (výběr) A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy (výběr) B. Martinů: výběr z madrigalů L. Bernstein: West Side Story (výběr)
Literatura
 • ROB, Josef, Ivana ŠTÍBROVÁ a Jiří KOLÁŘ. Sborový zpěv a řízení sboru. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 182 s. ISBN 8071845566. info
 • ROB, Josef, Ivana ŠTÍBROVÁ a Jiří KOLÁŘ. Sborový zpěv a řízení sboru. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 182 s. ISBN 8071845566. info
 • BUČEK, Miloslav. Sborový zpěv. 2 [Buček, 1993]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993, 240 s. ISBN 80-210-0513-09. info
 • BUČEK, Miloslav. Sborový zpěv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992, 240 s. ISBN 8021005130. info
 • BUČEK, Miloslav. Sborový zpěv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1990, 138 s. ISBN 8021002018. info
 • ŘÍHA, Josef. Sborový zpěv v hodinách hudební výchovy. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1979, 79 s. info
 • KOSTEČKA, Jan. Sborový zpěv a řízení sboru. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1972, 248 s. info
 • DOSTALÍK, Jaroslav. Dětský sborový zpěv jako svébytná estetická kvalita hudby. Edited by Zdeněk Blažek. 1968, 105 s. info
 • LÝSEK, František. Dětský sborový zpěv. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958, 173 s. info
Výukové metody
praktické dirigování ve skupině, individuální přístup ke studentovi, práce u klavíru
Metody hodnocení
Zkouška. Student hraje na klavír (housle), diriguje partituru za doprovodu klavíru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/HV258