AR1A15 German III.

Faculty of Arts
Autumn 2003
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jitka Přenosilová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Helena Svatoňová
Timetable
Mon 16:40–18:15 26
Prerequisites (in Czech)
AR1A14 German I. && AR1B53 German II.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Výuka ve 3. a 4. semestru navazuje na látku probranou v 1. ročníku. Probírají se složitější gramatické jevy, rozšiřuje se slovní zásoba. Největší pozornost je věnována odborným textům, jejich jazykovému a obsahovému rozboru, odborné terminologii a typickým vazbám vyskytujícím se v oblasti jazyka vědy. Je prohlubována schopnost jak mluveného tak i písemného projevu, schopnost porozumění a překladu odborných textů.
Assessment methods (in Czech)
2 hodiny semináře - zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2002.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2003/AR1A15