AR1B107 How to Study Towns? Chapters from Urban History

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D. (lecturer), Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (deputy)
Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Timetable
each even Tuesday 12:00–15:40 L35
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 12/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 18 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course focuses on the phenomenon of the European city from a historical perspective. There will be an examination of the general trends in the founding, building and shaping of cities in the Czech lands in a European context (urbanization and suburbanization, urban planning and zoning, urban morphology) and the typology of urban settlements from the Middle Ages to the 20th century. These will be illustrated using specific examples. A significant amount of time will be devoted to sources of urban history - on a theoretical ("image" of the city) and practical level. Students will learn to work with less common types of historical sources (laudes urbium, topography, guidebooks) and especially with cartographic and iconographic sources. They will gain an insight into the disciplines dealing in the theoretical and practical way with development and shaping of cities (demography, sociology, conservation, geography, historical geography, history of settlements, archeology, architecture, urbanism) because urban history/the history of towns use methods, terminology as well as sources of all of these disciplines, especially comparative methodology and an interdisciplinary approach. The course builds on the knowledge gained in the Historical Topography course. The information will be used in archival practice as well as when researching the history of municipalities and towns. Generally speaking, urban history is part of cultural history and is closely linked to the above-mentioned disciplines. Therefore, the course is suitable for students of humanities, social sciences as well as geography and many other disciplines.
Learning outcomes
Students will learn to work with less common types of historical sources (laudes urbium, topography, guidebooks) and especially with cartographic and iconographic sources. They will gain an insight into the disciplines dealing in the theoretical and practical way with development and shaping of cities (demography, sociology, conservation, geography, historical geography, history of settlements, archeology, architecture, urbanism) because urban history/the history of towns use methods, terminology as well as sources of all of these disciplines, especially comparative methodology and an interdisciplinary approach. The course builds on the knowledge gained in the Historical Topography course. The information will be used in archival practice as well as when researching the history of municipalities and towns.
Syllabus
 • • Urban history in Europe, terminology
 • • Sources of urban history – typology, criticism and sources; the iconography of towns
 • • The main stages of the development of an urban settlement network in the Czech Lands in a European context
 • • Typology of urban settlements
 • • Urbanistics and town planning, town zoning; urban morphology; origins of the "historical centre" and conservation of the "townscape"
 • • 2 excursions (archives and field trip)
Literature
 • SEMOTANOVÁ, Eva and Jiří CAJTHAML. Akademický atlas českých dějin. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. xxviii, 55. ISBN 9788020021823. info
 • Atlas krajiny České republiky. Ed. Ivan Bičík a kol. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2009.
 • Atlas obyvatelstva. Specializovaný mapový portál. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Urbánní a regionální laboratoř. Dostupné na: http://www.atlasobyvatelstva.cz/
 • BENEVOLO, Leonardo: Storia delle città. Roma – Bari: Laterza, 2006 nebo v německém překladu Die Geschichte der Stadt, Frankfurt: Campus, 2007 (možná jsou i starší vydání).
 • Das Bild der Stadt in der Neuzeit 1400–1800. Edd. Wolfgang Behringer – Bernd Rock. München: Beck, 1999 (popř. alternativa k předmluvě podrobnější: DE SETA, Cesare: Ritratti di città. Dal rinascimento al secolo XVIII. Torino, 2011)
 • CLARK, Peter: European Cities and Towns: 400–2000. Oxford – New York: Oxford University Press, 2009.
 • Historický atlas měst ČR. Praha: Historický ústav, 1996 atd. – dosud 28 sv. (obsahuje rovněž obecnou bibliografii).
 • HOFFMANN, František. Středověké město v Čechách a na Moravě. Vydání první, (celkově d. Praha: Lidové noviny, 2009. 712 stran. ISBN 9788071065432. info
 • HORSKÁ, Pavla, Jiří MUSIL and Eduard MAUR. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropa. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2002. 352 s. ISBN 8071854093. info
 • HRŮZA, Jiří. Svět měst. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 712 s. ISBN 9788020018083. info
 • CHODĚJOVSKÁ, Eva, Krajiny minulosti – prameny, pramenná kritika, interpretace + Krajiny minulosti v digitálním světě. In: CHODĚJOVSKÁ, Eva – SEMOTANOVÁ, Eva – ŠIMŮNEK, Robert, Historické krajiny Čech. Třeboňsko – Broumovsko – Praha. Praha: Historický úst
 • CHODĚJOVSKÁ, Eva: Obraz Prahy mezi mapou, vedutou a plánem, v tisku (Documenta Pragensia) – pdf
 • CHODĚJOVSKÁ, Eva: Staré mapy a plány jako pramen pro dějiny měst v České republice? In: ČERVENÁ, Radana – DVOŘÁK, Tomáš – VYSKOČIL, Aleš: Jak psát dějiny velkých měst? Brno: Archiv města Brna, 2016, s. 371–391 – pdf
 • JEMELKA, Martin and Ondřej ŠEVEČEK. Tovární města Baťova koncernu : evropská kapitola globální expanze. Vydání 1. Praha: Academia, 2016. 910 stran. ISBN 9788020026354. info
 • KLÁPŠTĚ, Jan. Proměna českých zemí ve středověku. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 624 s. ISBN 8071061751. info
 • KUBÍČEK, Jaromír. Bibliografie k dějinám měst České republiky. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1997. 275 stran. ISBN 8023812564. info
 • KUČA, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I–VIII. Praha: Libri, 1996–2011.
 • LÍBAL, Dobroslav: Starobylá města v Československu: stavba jako obraz dějin. Praha: Artia, 1970.
 • FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Magdalena HLEDÍKOVÁ, Lucie GALČANOVÁ and Barbora (eds.) VACKOVÁ. Město: Proměnlivá ne/samozřejmost (City: In/Seizable Commonplace). 1st ed. Červený Kostelec / Brno: Pavel Mervart / Masarykova univerzita, 2009. 252 pp. ISBN 978-80-210-4866-9. info
 • Město a městská společnost v procesu modernizace 1740–1918. Edd. Pavel Kladiwa – Aleš Zářický. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009.
 • MILLER, Jaroslav. Uzavřená společnost a její nepřátelé : město středovýchodní Evropy (1500-1700). Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 463 s. ISBN 8071068055. info
 • MLEZIVA, Štěpán and Karel KUČA. Historický lexikon městysů a měst : vývoj postavení a funkce městských sídel v dějinách územněsprávního členění českých zemí od roku 1850 do současnosti. Vyd. 1. Praha: Baset, 2006. 935 s. ISBN 8073400928. info
 • MUSIL, Jiří: Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistického režimu. Pohled historické sociologie, Sociologický časopis 37, 2001, 3, s. 275–296.
 • NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : k fenomenologii architektury. Edited by Petr Kratochvíl, Translated by Pavel Halík. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1994. 218 s. ISBN 8020702415. info
 • OUŘEDNÍČEK, Martin. Suburbanizace.cz. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2008. 96 s. ISBN 9788086561721. info
 • ŠEDIVÝ, Juraj: Map Portals and Databases of Towns in Central Europe. An Appendix or Substitute for Printed Historical Town Atlases? Città e Storia 10, 2015, č. 2, s. 261–280 – pdf
 • VOREL, Petr. Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15.-17. století. Vyd. 1. Pardubice: Východočeské muzeum, 2001. 248 s. ISBN 8086046478. info
Teaching methods
At the start of each topic there will be lecture-style instruction; when working with sources, analytical procedures suitable for individual types of historical sources will be used, including the application of digital methods (HIS GIS, map portals, digitization theory, etc.) as well as fieldwork. During the semester, students will independently prepare seminar papers which will be used as case studies for the final collective discussion. Individual case studies focusing on particular towns will be compared in a discussion with the participation of all students, overseen by the lecturer. This should have a synthesizing character and the postulates presented will either be confirmed or corrected during the lecture-style teaching. This general discussion will involve the active participation of all students.
Assessment methods
Active participation in the seminars (maximum 2 absences) will be required to obtain the credit, as well as a seminar project elaborated individually on a selected town. Students will present this at the final discussion lesson as a case study for collective discussion. This general discussion will involve the active participation of all students.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is also listed under the following terms Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/AR1B107