CJDY02 Jazyková příprava

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit doktoranda základní dovednosti a kompetence, kterými disponuje vědecký pracovník: schopnost připravit publikaci ve světovém jazyce (typicky v angličtině), která respektuje pravidla a zvyklosti mezinárodních časopisů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- napsat odborný text ve světovém jazyce;
- znát standardy mezinárodních časopisů;
- chápat principy a pravidla recenzního řízení.
Osnova
  • Volba tématu.
  • Rešerše sekundární literatury.
  • Volba pramenů / výzkumných metod.
  • Formulování hypotéz a cílů.
  • Vlastní výzkum (experiment, dotazníkový průzkum atd.).
  • Vyhodnocení výzkumu.
  • Závěry.
  • Psaní studie.
Literatura
  • Výběr literatury je individuální.
  • v závislosti na volbě tématu
Výukové metody
Domácí příprava, četba, akademické psaní.
Metody hodnocení
Studenti napíší a předloží studii napsanou světovým jazykem (typicky anglicky). (Může se krýt se studií předloženou pro CJDY14 nebo CJDY20).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.