DISB022 Středověké divadlo

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eliška Kubartová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eliška Kubartová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se věnuje středověkým divadelním formám a dramatickým žánrům v kulturním a historickém kontextu. Prostřednictvím přednášek, diskuzí a společné četby primárních a sekundárních textů se studenti seznámí se specifiky provozování divadla a vzniku dramatických textů ve středověké Evropě, speciálně pak v českých zemích.

Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- popsat vývoj středověkého náboženského i světského divadla;
- definovat rozdíl mezi liturgickým, pololiturgickým a neliturgickým divadlem;
- popsat nejdůležitější žánry a typy náboženského i světského divadla;
- analyzovat nejdůležitější středověké dramatické texty.
Osnova
 • 1. Středověká performativita, středověké performance - teoretický úvod
 • 2. Liturgie
 • 3. Náboženské divadlo a drama: velikonoční, vánoční hry, starozákonní a novozákonní hry, hry o světcích; mystéria, mirákly, cyklické hry, pašije, plankty
 • 4. Světské divadlo a drama: frašky, sotie, trubadúři/minnesäng, jokulátoři
 • 5. Kulturní, politické a společenské performance: královský vjezd, korunovace, pouť, univerzitní výuka atd.
Literatura
  povinná literatura
 • VELTRUSKY, Jarmila F. Posvátné a světské : osm studií o starém českém divadle. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2006. 181 s. ISBN 8070082003. info
  doporučená literatura
 • Jakobson, Roman, „Středověké fraškovité mystérium (Staročeský Mastičkář)“, česky in: Divadelní revue 1991/3, s. 8-26.
 • JAKUBCOVÁ, Alena a kol. Starší české divadlo v českých zemích do konce 18. století – Osobnosti a díla. Praha: Divadelní ústav – Academia, 2007.
 • KOLÁR, Jaroslav. "Český Mastičkář v dějinách vědy o kultuře". Divadelní revue 1991, č. 3, str. 3-8.
 • MÁCHAL, Jan. Staročeské skladby původu liturgického. Praha, 1908.
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Dvojí tvář středověkého herce. In Živá historie. Brno: Extra Publishing, 2016. p. 51-53. ISSN 1802-2278.
 • SCHMARC, Vít. „Nesmiřitelný svár hlavy a zadnice“, Divadelní revue 2006/2, s. 3-13.
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. A co když je to divadlo? : několikero zastavení nad středověkým latinským dramatem. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 1998. 163 s. ISBN 80-7008-069-8. info
 • SVEJKOVSKÝ, František. Z dějin českého dramatu : latinské a latinskočeské hry Tří Marií. Praha: Universita Karlova v Praze, 1966. 147 s. info
Výukové metody
přednáška, společná četba, samostatná četba
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/DISB022