DKKP_P_K5 Doktorandský seminář 5 (akademické psaní a prezentační dovednosti)

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (přednášející)
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
DKKP_P_K1 Doktorandský seminář 1 && DKKP_P_K2 Doktorandský seminář 2 && DKKP_P_K3 Doktorandský seminář 3 && DKKP_P_K4 Doktorandský seminář 4
Úspěšné absolvování Doktorandského semináře 1, 2, 3, 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- Rozvoj dovedností spojených s akademickým psaním a dalšími formami zprostředkování výsledků výzkumu
- Samostatný výzkum a psaní disertační práce
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat pojmy: akademické psaní, odborný text;
- zhodnotit, o jaký typ odborného textu se jedná;
- zvolit adekvátní typ odborného textu s ohledem na potenciální recipienty;
- orientovat se v současných trendech v oblasti prezentace výsledků výzkumu, včetně popularizace vědy;
- aplikovat výše uvedené při psaní disertační práce a při dalších formách prezentace svého výzkumného projektu.
Osnova
 • - Akademické psaní
 • - Současné trendy v prezentaci vědy a výzkumu
 • - Aplikace pravidel psaní odborného textu v rámci disertační práce
 • - Optimální prezentace a popularizace projektu disertační práce
Literatura
  povinná literatura
 • Radovan Plášek (2014): Odborný text. MUNI PRESS. URL: http://www.munimedia.cz/book/5/pdf.pdf
 • Zbyněk Fišer (2017): AKADEMICKÉ PSANÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. URL: https://www.czechency.org/slovnik/AKADEMICKÉ PSANÍ (poslední přístup: 3. 1. 2020)
  doporučená literatura
 • http://knihovna.phil.muni.cz/nase-sluzby/kurzy-a-prednasky/uzitecne-odkazy-a-online-kurzy/
 • https://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/jak-na-citace-podle-iso-690-190635239
Výukové metody
Vyhledávání, čtení, konzultace se školitelem, účast na společných přednáškách, samostatná práce na výzkumném projektu, prezentace výsledků práce před spolužáky, diskuse.
Metody hodnocení
- 50 % docházka
- Odevzdání struktury disertační práce opatřené poznámkami, z nichž bude patrné, jaký styl argumentace, slohový styl atd. posluchač zvolil pro psaní disertace
- Odevzdání prezentace dílčích výsledků práce na disertační práci (power point, video, web (hypertext), blog, vlog...)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DKKP_P_K5