ESDSM2 Metodologie humanitních věd II.

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Mgr. Martin Cajthaml, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
Seminář estetiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
Obecné předpoklady doktorandského studia. Posluchač zapisuje zpravidla v 1. ročníku doktorského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Jen pro doktorandské studium !
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchač má získat přehled o metodologii estetiky jako humanitního předmětu na stupni vědecké disertace.
Výstupy z učení
Prohloubení vědecké metodologie formou seminářů a konsultací.
Osnova
  • Osnova předmětu záleží ve struktuře konkrétního disertačního úkolu.
Literatura
Výukové metody
Diskuse, semináře, konsultace.
Metody hodnocení
Částečné splnění disertačního úkolu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.