MUB_B007 Monument care I.

Faculty of Arts
Autumn 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught in person.
Teacher(s)
PhDr. Zdeněk Vácha (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Zdeněk Vácha
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Miriam Molnárová
Supplier department: Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 11 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is focusing on the basic principles, methods and techniques of monuments care and basic law in monument care.
Learning outcomes
- making students aware of basic principles of monuments care;
- acquainting students with basic methods of monument care;
- knowledge of basic law in monument care
Syllabus
 • Introduction to monument care, terminology, cultural and natural heritage, basic legislation; protection in the world, World heritage of UNESCO;
 • History of monument care in Czech Republic and Europe;
 • Theory of monument care, reconstruction, renovation, restauration;
 • Basic legislation, Institute of monument care;
 • Methodology of recognition of monuments.
Literature
 • Dvořák, Max: Katechismus der Denkmalpflege. 2. vyd. Wien 1918
 • Vinter, Vlastimil: Úvod do dějin a teorie památkové péče. Praha, SPN 1981
 • Dehio, Jiří Gottfrie: Ochrana a zachování památek. Praha 1907
 • Vinař, jan - Kufner, Václav - Horová, Ivana: Historické krovy. 1. vyd. Praha 1995
 • Richter, Václav: Památka a péče. 1. vyd. Praha 1993
 • Sbírka zákonů ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR
 • Muk, Jan: Historické konstrukce. 1. vyd. Praha 1996
 • Kříž, Milan: Obnova a rekonstrukce památek. 2. vyd. Brno 1997
 • Nesvadbíková, Jiřina: K vývoji památkové péče na území Československa, Praha 1984
 • Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. 1. vyd. Praha 1998
 • Veselý, Josef - Fajkošová, Lenka: Rekonstrukce a ochrana památek. 1. vyd. Brno 1983
 • Voděra, Svatopluk: Přehled teorie a technických metod obnovy památek. 1. vyd. Praha 1978
 • Další dle zadání vyučujícího
 • internetová adresa: http://culture.coe.fr/pat/eng/
Teaching methods
study trip
Assessment methods
lectures, reading, oral exam
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught once in two years.
The course is taught: every other week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2023, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2023/MUB_B007