PJN105 Polština – jazykový kurz II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
PJN102 Polština – jazykový kurz I
Kurz je určen pro studenty polonistiky s nižší úrovní jazykové kompetence (A1).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz polštiny je zaměřen na aktivní nabývání jazykové kompetence. Metodologicky je založen na komunikačním principu. Teoretický výklad je zde maximálně eliminován, důraz je kladen na práci s mluveným i psaným textem, zasazeným do reálné komunikační situace. V kurzu jsou používány také nahrávky, jejichž účelem je rozvoj schopnosti porozumět slyšenému textu. Text je zde východiskem pro vlastní dialog na dané téma, vedený ve skupinách. Práce s textem je doplněna řadou výslovnostních, lexikálních a konverzačních cvičení. Používané texty jsou koncipovány tak, aby přinášely rovněž informace o současném Polsku. Oproti předchozímu předmětu PJN102 se posluchači v tomto kurzu seznamují navíc s jednotlivými řečovými žánry současné polštiny a lexikalizovanými spojeními, nezbytnými pro každodenní komunikaci v cizím jazyce. Posluchači dosáhnou po druhém semestru stupně B1 "stopień progowy".
Výstupy z učení
Po ukończeniu przedmiotu student będzie w stanie:
- Zrozumieć i wyjaśnić konstrukcje gramatyczne odpowiednie do poziomu nauczania
- Wykorzystać zdobyte informacje i leksykę w komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka ;
- Utworzyć poprawne gramatycznie konstrukcje językowe
- Interpretować teksty kultury języka polskiego
- Poprawnie pisać, czytać i mówić w języku polskim
- Znać zasady rządzące ortografią polską
Osnova
 • Materiał gramatyczny i leksykalny z podręcznika "Hurra!!! Po polsku 1" lekcje 12-20.
 • Miasto i wieś / město a vesnice.
 • Urlop / dovolená.
 • Mieszkanie / bydlení.
 • Zdrowie i pogoda / zdraví a počasí.
 • Czas przeszły / minulý čas.
 • Edukacja / vzdělávání.
 • Praca / práce.
 • Święta i tradycje / svátky a tradice.
Literatura
  povinná literatura
 • Małolepsza, M; Szymkiewicz A.: Hurra po polsku 1, Kraków 2010
  neurčeno
 • Miodunka, W.: Cześć, jak się masz? (+ nahrávky na CD), Kraków 2002
 • Lipińska, E., Dąmbska, E.G.: Kiedyś wrócisz tu... (+ nahrávky na CD), Kraków 2003
 • Gałyga, D.: Ach ten język polski! (+ nahrávky na CD), Kraków 2002
 • Lipińska, E.: Z polskim na ty (+ nahrávky na CD), Kraków 2003
 • Szelc-Mays, Rybicka, E.: Słowa i słówka, Kraków 2003
Výukové metody
Przygotowanie teoretyczne, ćwiczenia pisemne i ustne, projekty grupowe, zadania domowe, konwersacja.
Metody hodnocení
Písemný test (min. 70 %) a krátký pohovor. V průběhu letního semestru min. 1 neohlášený test, z něhož je nutno získat min. 70 % bodů. Povoleny jsou max. dvě neomluvené absence.
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.