PSMA005 Work and Organizational Psychology

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Libor Komárek (seminar tutor)
Mgr. Michaela Odehnalová (seminar tutor)
Mgr. Kateřina Wolfová (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Main objectives can be sumarized as follows: to understand psychological aspects in the field of human relations;
to inform about main principles of personell management;
to understand specific manager's methods and its psychological aspects;
to learn about possibilities of psychological interventions in organisation.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to:
apply teoretical information from the scope of the work and oganisation psychology into factual organisation;
create strategy of human resources planning;
understand specific manager's methods (development management, leadership and motivation);
create specific project solving selected work related problems in organisation.
Syllabus
 • 1. management and its role in organisation - psychological aspects, personnel management;
 • 2. targeted feedback;
 • 3. assessment a development centre;
 • 4. adaptation process;
 • 5. intellectual capital and knowledge management;
 • 6. job evaluation and remuneration;
 • 7. work motivation;
 • 8. work engagement;
 • 9. psychological contract;
 • 10. possibilities of a psychologist working in the field of work and personal psychology.
Literature
  required literature
 • SCHEIN, Edgar H. Psychologie organizace. 1. vyd. Praha: Orbis, 1969. 161 s. info
  not specified
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Pavla HORÁKOVÁ and Dušan RENDOŠ. Průvodce personální psychologií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8. html epub url info
 • WAGNEROVÁ, Irena. Psychologie práce a organizace : nové poznatky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 155 s. ISBN 9788024737010. info
 • VACULÍK, Martin. Assessment centrum: psychologie ve výběru a rozvoji lidí (Assessment center method: psychology of selection and personal development). Brno: NC Publishing, a.s., 2010. 202 pp. Gaia. ISBN 978-80-903858-8-7. info
 • WOODS, Stephen A. and Michael A. WEST. The psychology of work and organizations. Andover: South-Western/Cengage Learning, 2010. xviii, 598. ISBN 9781408018866. info
 • ARNOLD, John and Ray RANDALL. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. 5th ed. New York: Financial Times Prentice Hall, 2010. xxix, 814. ISBN 9780273711216. info
 • WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 128 s. ISBN 9788024723617. info
 • HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 9788024714578. info
 • HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 126 s. ISBN 9788024714585. info
 • KOUBEK, Josef. Personální řízení 2. Vyd. 2. V Praze: Oeconomica, 2006. 136 s. ISBN 8024510227. info
 • DĚDINA, Jiří and Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování : manažerské chování a zvyšování efektivity, řízení jednotlivců a skupin, manažerské role a styly, moc a vliv v řízení organizací. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 339 s. ISBN 8024713004. info
 • HRONÍK, František. Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment Centre. 2. vyd. Brno: ERA, 2005. xii, 370. ISBN 8073660202. info
 • HAYES, Nicky. Psychologie týmové práce : strategie efektivního vedení týmů. Translated by Pavla Císařová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 189 s. ISBN 8071789836. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 225 s. ISBN 802470577X. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2005. 175 s. ISBN 8024710927. info
 • TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 168 s. ISBN 8024704056. info
 • ŠTIKAR, Jiří, Milan RYMEŠ, Karel RIEGEL and Jiří HOSKOVEC. Psychologie ve světě práce. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 461 stran. ISBN 8024604485. info
 • BEDRNOVÁ, Eva and Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2002. 586 s. ISBN 80-7261-064-3. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • ČAKRT, Michal. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000. 181 s. ISBN 80-85943-81-6. info
 • ŠTIKAR, Jiří. Metody psychologie práce a organizace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 188 s. ISBN 802460048X. info
 • BALTUS, Rita K. Personal psychology for life & work. 5th ed. New York: Glencoe/McGraw-Hill, 2000. viii, 389. ISBN 0028042948. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Synergický management : vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 328 s. ISBN 8072032585. info
 • HRONÍK, František. Jak se nespálit při výběru zaměstnanců : podrobný průvodce výběrovým řízením. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1999. xxi, 311. ISBN 8072261614. info
 • ŠTIKAR, Jiří. Základy psychologie práce a organizace. Praha: Karolinum, 1998. 203 s. ISBN 8071840912. info
 • Organizační chování :jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Edited by František Bělohlávek. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1. info
Teaching methods
Learning methods: lectures, class discussion, seminars, group project, home study and presentations by psychologists - guests.
Assessment methods
Completion of a course:
1.Oral examination. The examination aimed at testing the student’s insight into the main theories and concepts of the discipline and at checking the student’s ability to connect relevant facts into logical relations and its practical application;
2. active participation in seminars (80% at least);
3. seminar works.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/PSMA005