PSMB021 Professional Spanish for students of psychology - work with specialized texts

Faculty of Arts
Autumn 2021

The course is not taught in Autumn 2021

Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Jana Bílková, Ph.D. (lecturer), PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Arts
Prerequisites
Conversational knowledge of language.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main purpouse is to encrease and to deepen the competences of the participants in the foreign language and to apply the lingvistic competences in the work with a specialized text.
Learning outcomes
1) The knowledges of the specialized psychologic terms in the foreign language.
2) The understanding the coherent text in the foreign language.
3) The application of specialized terms and the capacity to produce coherent ideas in the foreign language.
4) The analysis of the specialized text in the foreign language.
5) The synthesis of own ideas in the foreign language and in the specific specialization.
6) The evaluation – the capacity to formulate a critical commentary of a specialized theme.
Syllabus
 • The work with specialized text – lecture with commentary and discussion over the termonological and linguistic phenomenons in the text. A component of the course is also the conversation – oral presentation of the psychologic themes. The synopsis of the themes according to the weeks of the courses:
 • 1) the history of psychology
 • 2) developmental psychology
 • 3) social psychology
 • 4) psychology of the personality
 • 5) psychology of the work and organisation
 • 6) pedagogical psychology
 • 7) neuropsychology
 • 8-12) psychotherapy – particular psychotherapeutic disciplines
Literature
 • Macíková, O. – Mlýnková, L.: Domluvíte se španělsky?, NS Svoboda, Praha 2008
 • Králová-Kullová, J.: Fiesta!, Fraus, Plzeň 2003
 • Španělská konverzace, Rebo, Čestlice 2006
 • Španělština pro samouky, Leda, Praha 2000 n. 2008
 • Hamplová, Sylva: Stručná mluvnice španělštiny, Academia, Praha 1996
 • Krbcová, Milada: Ejercicios y soluciones, Fraus, Plzeň 1999
 • gramatiky a učebnice španělštiny
 • De Miguel, Carmen: Španělština – 2000 nejdůležitějších slovíček, Grada, Praha 2008
 • Macíková, O. – Mlýnková, L.: Učebnice současné španělštiny, I. a II. díl, Computer Press, Brno 2008
 • Dubský, J. – Rejzek, Vl.: Španělsko-český, česko-španělský slovník, Leda, Voznice 2000
 • texty, s nimiž se bude pracovat v jednotlivých hodinách kurzu
 • Houštecká, Eva: Španělština v testech s gramatickým minimem, Leda, Voznice 1997
 • Prokopová, Libuše: Španělština, Leda, Voznice 2000
 • Němcová, J. – Kalábová, M.: 2000 nejpoužívanějších španělských slov, CP Books, Brno 2005
 • Loessin, M.P.A. – Sánchez López, E.: Španělská gramatika, Computer Press, Brno 2007
 • Literatura španělsky mluvících zemí, Fraus, Plzeň 2000
 • Česko-španělský mluvník, Lingea, Brno 2008
Teaching methods
The dominant method of the training is the lecture of specialized texts concerning the particular psychological disciplines, the commentary of the lexical, gramatical and terminological phenonemons and further some exercises of grammar, lexicon and conversation. The emphasis is based on the understanding and the precise formulation of the specialized phenomenon.
Assessment methods
The evaluation is based on a regular attendance, active work during the courses and the elaboration of the required written material.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every other week.

 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/PSMB021