PSMB049 Introduction to Coaching for Psychologists

Faculty of Arts
Autumn 2022
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Michal Hummel (lecturer), PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (deputy)
Mgr. Libor Komárek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michaela Odehnalová (lecturer)
Bc. Eva Vraníková (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Michal Hummel
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Arts
Timetable
Wed 5. 10. 9:00–16:40 G31, Wed 2. 11. 9:00–16:40 G31, Wed 30. 11. 9:00–16:40 G31
Prerequisites
Bachelor exam. Participation at lectures and seminars.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 18/15, only registered: 20/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The objective of the course is the introduction of coaching basics to students. Students will learn how to use basic coaching techniques in their own life and work.
Learning outcomes
Graduates will:
- understand the principles of coaching
- be able to apply the essential theoretical knowledge about coaching in practice
- be able use selected tools and techniques of coaching.
Syllabus
 • Coaching in the context of other developmental methods.
 • History of coaching.
 • Principles and rules of coaching process, ethics of coaching.
 • Prerequisites for coaching.
 • Goals in coaching, SMART.
 • G.R.O.W model.
 • Coaching questions.
 • Coaching interview.
 • Coaching techniques.
 • Coaching in companies.
 • Coaching in psychological praxis.
Literature
  recommended literature
 • WILDFLOWER, L. Skrytá historie koučování. Praha: Portál, 2015
 • palmer
 • BOHUŇKOVÁ, I. Sám sobě koučem. Olomouc: Poznání, 2010.
 • NEENAN, M., PALMER, P. Kognitivně-behaviorální koučink v praxi. Brno: Motiv Press, 2015.
 • ATKINSON, M. Koučink – věda i umění: vnitřní dynamika. Praha: Portál, 2009
 • CRKALOVÁ, Anna and Norbert RIETHOF. Průvodce světem koučování a osobnostní typologie : inspirace pro praxi. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2012. 336 s. ISBN 9788072612529. info
 • GALLWEY, W. Timothy. Inner game pro manažery : tajemství vysoké pracovní výkonnosti. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2010. 258 s. ISBN 9788072612130. info
 • WHITMORE, John. Koučování : rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, metoda transpersonálního koučování. Translated by Aleš Lisa. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Management, 2009. 243 s. ISBN 9788072612734. info
 • BARTONÍČKOVÁ, Monika. Kariérový koučink. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2007. 308 s. ISBN 9788086851518. info
 • PARMA, Petr. Umění koučovat : systemické koučování ve firmě, rodině a škole pro kouče i koučované, studenty, odborníky i veřejnost. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006. 222 s. ISBN 8086851346. info
Teaching methods
Lectures; Seminars - class discussions, group work.
Assessment methods
To pass the colloquium, student has to: 1) attend at least 80 % of seminars 2) to write an essay 3) to obtain at least 70 % points in final written test
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2022/PSMB049