PV1A249 Kodikologie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 B2.33
Předpoklady
! NOW ( PV1A130 Kodikologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kodikologie má za cíl ovládat znalosti o rukopisech a rukopisných knihovnách, o vzniku rukopisů, jejich typech, jejich konzumentech, o zásadách jejich popisu, o vývoji knihoven a nejvýznamnějších knihovnách v Evropě, Čechách a na Moravě, o středověkých soupisech rukopisů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat nejrozšířenější druhy středověkých rukopisů;
- orientovat se v síti institucí s rukopisnými fondy na území ČR;
- užívat katalogy rukopisů, jejichž ediční řečí je latina;
- prakticky aplikovat poznatky získané ve výuce při stručném popisu rukopisu.
Osnova
 • Dějiny kodikologie;
 • Prameny;
 • Rukopisné knihovny;
 • Rukopis;
 • Typy nejrozšířenějších rukopisů;
 • Rukopisné knihovny v ČR
Literatura
 • HLAVÁČEK, Ivan. Knihy a knihovny v českém středověku : (studie k jejich dějinám do husitství). I. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 395 stran. ISBN 8024609177. info
 • HLAVÁČEK, Ivan. Úvod do latinské kodikologie. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 96 s. ISBN 80-7066-883-0. info
 • HLAVÁČEK, Ivan, Rostislav NOVÝ a Jaroslav KAŠPAR. Vademecum pomocných věd historických. Vyd. 2. dopl. a rozš., v H. Jinočany: H & H, 1994. 448 s. ISBN 808546747X. info
 • BOHATCOVÁ, Mirjam. Česká kniha v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-7038-131-0. info
 • PRAŽÁK, Jiří. Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií. Vydání v tomto výboru prv. Praha: Masarykův ústav - Archiv Akademie věd České republiky, Komise pro soupis a studium rukopisů, 2006. 550 stran. ISBN 8086404072. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zkouška
Informace učitele
Učební texty jsou přístupné ve formě e-learningu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PV1A249