RLB358 Experimental Study of Religion

Faculty of Arts
Autumn 2015
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Jan Krátký, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Lang, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Supplier department: Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Timetable
each odd Wednesday 19:10–20:45 B2.13
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 300 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/300, only registered: 0/300, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/300
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je zapojit studenty do experimentálního výzkumu realizovaného Ústavem religionistiky FF MU a Laboratoří pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA). Kurz je otevřen studentům všech fakult MU, všech oborů a všech typů studia. Studenti se účastní experimentů v podobě participantů.
Syllabus (in Czech)
  • 23. 9. Úvodní informační setkání
    25. 11. a 9. 12. Přednáška: Historie a základy metodologie experimentálního výzkumu (v humanitních a sociálních vědách)
    Mimo tato setkání v kurzu neprobíhá pravidelná kontaktní výuka, studentům jsou individuálně rozesílány pozvánky a výzvy k jednotlivým výzkumům.
Assessment methods (in Czech)
Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné získat minimálně 40 bodů:
Body lze získat za:
- účast na experimentech (15 b.)
- vyplnění (online) dotazníků (10 b.)
- závěrečný povinný test ve zkouškovém období (max. 10 b.)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2015/RLB358