logo Filozofická fakulta Ústav religionistiky
14211038 ÚRelig Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavuMgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.
zástupkyně vedoucího ústavuMgr. Jana Valtrová, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavudoc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci