logo Filozofická fakulta Ústav religionistiky
14211038 ÚRelig Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavuMgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavudoc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
zástupkyně vedoucího ústavuMgr. Jana Valtrová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci


Další aplikace