ROMPOIBXP Portugalština I (pro neportugalštináře)

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Kateřina Kučerová (přednášející)
Mgr. Zuzana Rákociová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 G21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru Portugalština.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přípravný seminář je primárně určen pro studenty FR, IT, ŠP, kteří chtějí získat takovou základní znalost jazyka, aby se mohli eventuálně zapsat dp Jazykových seminářů I - IV a získávat kredity B i v těch kurzech, které jsou vedeny ve francouzštině.
Osnova
  • Výuka probíhá podle učebnice Portugalština (Jindrová, Mlynková, Schalková), Leda, 2001 (lekce 1-8) a podle dalších doplňujících materiálů uvedených v bibliografii.
Literatura
  • Portugues Sem Fronteiras I, EdicoesTecnicas, Lisboa, 1994
  • Jindrova, Mlynkova, Schalkova. Portugalština. Leda, Praha, 2001
  • Havlíková, Pinheiro Alves, Portugalština pro samouky, Leda, Praha, 2003
  • Lusofonia Curso Básico, Lidel, 1996
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky (zejména problémy gramatiky) a cvičení. V rámci cvičení bude jednak probíhat nácvik gramatických jevů probíraných při přednášce včetně překladových cvičení a nácvik základní orientace v portugalsky psaném textu. Situační bloky orientované na mluvní akty v běžných životních situacích. Poslechová cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet - formou písemného testu. Pokud si posluchač předmět zapíše, je účast na něm povinná (tolerovány jsou 3 absence)
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nemohou zapisovat posluchači oboru Portugalština.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/ROMPOIBXP