Ústav románských jazyků a literatur

14211024 ÚRJL FF

Zaměstnanci

Profesoři


Asistenti


Neučitelští pracovníci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci