HIAK103 The History of Prehistory

Faculty of Arts
Autumn 2003
Extent and Intensity
0/0. 6 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Hana Ambrožová
Timetable
Fri 10. 10. 9:10–12:25 25, Fri 24. 10. 13:20–15:45 25, Fri 21. 11. 13:20–15:45 25, Fri 5. 12. 9:10–12:25 25
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výuka je zároveň přednáškou i seminářem. Předmětem přednášky je suma znalostí o všech obdobích středoevropského pravěku a úvod do problematiky archeologie (dějiny oboru, metody, ...). Předmětem semináře je praktická ukázka archeologického materiálu s důrazem na typologii provázanou s chronologií.
Syllabus (in Czech)
  • Obsah každé hodiny je k dispozici na disketě (viz hromadný dopis studentům).
Assessment methods (in Czech)
Povinným zakončením kurzu je ústní zkouška. Skládá se z připouštěcí a zkušební části. Podmínkou připuštění k vlastní zkoušce je poznávací test archeologického materiálu. Je třeba jej splnit alespoň na 80% (obvykle 16 předmětů z 20). Pro zkoušku jsou k dispozici dva okruhy otázek:1. obecné, průřezové a teoretické, 2. otázky na konkrétní období pravěku a jeho problematiku. Z každého okruhu si zkoušený vylosuje jednu otázku, v případě nutnosti již bez možnosti výběru pokládám otázku doplňující (rozhodování mezi klasifikačními stupni). Za rozhodující pokládám porozumění systému a orientaci v problematice, nikoli zpaměti naučené odstavce ze skript.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 14 hodin konzultací.
Teacher's information
http://www.phil.muni.cz/archeo/index_cz.html
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2013, Autumn 2015, Autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2003/HIAK103