POIA030 Bachelors Exam

Faculty of Arts
Autumn 2005
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: SZK (final examination).
Teacher(s)
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (lecturer)
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Dagmar Holoubková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Bakalářská zkouška se skládá z uvedených předmětů: Fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie a sémantika portugalštiny. Jazykový test. Literárně a kulturně historický přehled.
Syllabus (in Czech)
  • Otazky z port.literatury: 1. A lirica galego-portuguesa e os cancioneiros 2. A prosa medieval 3. A obra de Gil Vicente 4. O humanismo e a renascenca em Portugal 5. A obra de Luis de Camoes 6. A literatura barroca 7. A Arcadia e o pre-romantismo 8. A primeira geracao romantica 9. A segunda geracao romantica 10. A geracao de 1870, a obra de Eca de Queiros 11. A poesia na viragem dos seculos XIX e XX 12. A geracao de Orpheu, a obra de Fernando Pessoa 13. A geracao de Presenca e o neo-realismo 14. A poesia da segunda metade do seculo XX 15. A prosa da segunda metade do seculo XX Zkouska z port. literatury sestava z nasledujicich casti: 1. Jedna otazka z prehledu dejin port. literatury 2. Analyza zadaneho lit. textu 3. Dodatecna otazka z prehledu cetby lusofonni literatury (student predlozi 40 titulu (z toho min. 10 v orig.) z port., braz. a afr. lusofonni literatury. Otázky z kulturne-historickeho prehledu: 1. Období pravěké a starověké (původní osídlení, kolonizace, romanizace, památky) 2. Raný feudalismus (Germáni, Musulmanská invaze, kultura, památky) 3. Vznik portugalského království (Afonso Henriques a reconquista, port. šlechta ve středověku, románská architektura) 4. Konsolidace portugalského státu (Sancho I, Afonso II, Sancho II, Afonso III, Dinis, Afonso IV, Pedro, Fernando I, gotická architektura a kultura) 5. Nástup avizské dynastie (politické události, kultura) 6. Zámořská expanze (předpoklady, realizace, hlavní destinace, port. mořeplavci) 7. Portugalsko v období zámořských objevů a renesance (Duarte I, Afonso V, Jan II, Manuel I, Jan III, architektura, kultura, židovská otázka) 8. Ztráta nezávislosti a vláda španělských králů 9. Znovuzískání nezávislosti (Jan IV, Afonso VI, Pedro II, kultura, rozvoj manufakturní výroby) 10. Absolutistický stát (Jan V, Josef I, Marie I, kultura, architektura) 11. Napoleonské invaze 12. Liberální revoluce 1820, občanská válka (příčiny, důsledky, ústavy, kultura) 13. Setembrismus, Období obrody (Marie II, Pedro V, Luís I, Carlos I, Ultimatum 1890, kultura) 14. První republika (vznik, nejdůležitější postavy, charakteristika, kultura) 15. Nový stát (politika, kultura) 16. Karafiátová revoluce a porevoluční vývoj (politika, kultura) TEMAS DA LITERATURA BRASILEIRA PARO O EXAME (final, de bacharelado, de magistério) Hlavní otázka (em português): 1.Quinhentismo 2. Barroco 3. Arcadismo 4. Romantismo: poesia 5. Romantismo: prosa 6. Realismo 7. Naturalismo 8. Parnasianismo. Simbolismo 9. Pré-modernismo 10. Primeira geração modernista 11. Segunda geração modernista: poesia 12. Segunda geração modernista: prosa 13. Terceira geração modernista 14. Tendências contemporâneas na poesia e no teatro 15. Tendências contemporâneas na prosa Doplňující otázka (česky): Důkladný rozbor vybrané knihy ze seznamu přečtené literatury + charakteristika jejího autora a obecněji celého jeho díla. - U MGR. STÁTNÍ ZKOUŠKY se důraz přesouvá na analýzu a interpretaci vybrané knihy (viz doplňující otázka). Literatura de apoio ANDERSON IMBERT, Enrique; AMORA, Antônio Soares. Dějiny literatur Latinské Ameriky. Praha : Odeon, 1966. BOSI, Alfredo. História concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix. Kol. autorů: Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Libri, 1996. MOISÉS, Massaud. A Literatura Brasileira Através dos Textos. São Paulo: Cultrix. RIBEIRO, Maria Aparecida. Literatura Brasileira. Lisboa: Universidade Aberta, 1995. Četba 1) povinné: J. de Alencar: Dva indiánské příběhy (Irasema, Ubiražara) J. Amado: Země bez konce M. de Andrade: Macunaíma A. de Azevedo: Osada na předměstí P. Vaz de Caminha: Dopis králi Manuelovi o nalezení Brazílie R. Fonseca: Černý román a jiné povídky J. Guimarães Rosa: Velká divočina: Cesty C. Lispectorová: Tajné štěstí J. M. Machado de Assis: Posmrtné paměti Bráse Cubase Don Morous A. Mirandová: Peklo ráje G. Ramos: Statek Sao Bernardo Vyprahlé životy Pět brazilských novel Třetí břeh řeky (fantastické a magické v brazilských povídkách) 2) (velmi) doporučené: M. A. de Almeida: Paměti policejního seržanta J. Amado: Mulatka Gabriela C. D. de Andrade: Fyzika strachu L. Barreto: Smutný konec snaživého Policarpa L. Fagundes Tellesová: Temná noc a já (nebo Před zeleným bálem) R. Pompéia: Atheneum M. Rubião: Nevěsta z Modrého domu + fotokopie! TÉMATA Z DĚJIN (A KULTURY) BRAZÍLIE 1. Objevení a první kolonizace Brazílie (1. polovina 16. století). 2. Koloniální období (2. polovina 16. století - 17. století). 3. 18. století. 4. Spiknutí v Minas Gerais (A Inconfidencia Mineira) a další revolty konce 18. a počátku 19.století. 5. Cesty k nezávislosti Brazílie a její vyhlášení. 6. Otroctví a abolicionismus v Brazílii 19. století. 7. Období císařství. 8. Vznik republiky. 9. Stará republika. 10. Vargasova éra. 11. Juscelino Kubitschek. 12. Vojenská diktatura v 2. polovině 20. století. 13. Součastnost Brazílie (od 2. poloviny 80. let 20. století). 14. Hlavní města Brazílie: jaká, kdy, proč? 15. Hlavní zdroje bohatství (vývozní komodity) Brazílie v průběhu její historie. Základní studijní literatura Jan Klíma: Dějiny Brazílie. Boris Fausto: História concisa do Brasil. Zkouška probíhá v češtině (kdo chce, může i ve slovenštině či portugalštině). - pro Úvod do dějin a kultury Brazílie II bude písemný test obsahující 6 témat; - pro bakalářskou zkoušku budou 2 témata ústně; - dějiny Brazílie nejsou součástí magisterské zkoušky.
Language of instruction
Portuguese
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Podmínkou pro připuštění k bakalářské zkoušce je splnění všech studijních povinností a odevzdání a úspěšné obhájení bakalářské práce.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2005/POIA030