CJC040 Theory of Literature

Faculty of Arts
Autumn 2006
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Timetable
Thu 10:00–11:35 C33
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The main streams and problems of literary theory in the 20th century; critical assessment of different approaches concerning their use in interpretation.
Syllabus
  • Foundations of Russian Formalism; Theory of chronotope and polyglossia: Bakhtin; Archetypal Criticism: Frye, Jung; Theory of genre I - fairy tale (Propp, Černoušek); Prague Linguistic Circle: history, the importance in the history of literary science, the method of structuralism; Main figures of the Prague Linguistic Circle: Jakobson, Mukařovský; Theory of genre II: value - high and low literatures (Eco), comic books; Phenomenological impulses: Ingarden, Heidegger, Patočka, Iser; Hermeneutical impulses: Gadamer, reception aesthetics, Ricoeur.
Literature
  • Peprník M. - Směry literární interpretace XX. století, Olomouc, Univerzita Paleckého 2000
  • HAWKES, Terence. Strukturalismus a sémiotika. Vyd. 1. Praha: Host, 1999. 174 s. ISBN 80-86055-62-0. info
  • ZIMA, Petr V. Literární estetika. 2. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 447 s. ISBN 80-7198-329-2. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Přednáška je vázána na dvousemestrový seminář Teorie literatury I a II. Předmět si zapíší všichni studující bohemistiky; zkouška je povinná, účast na přednášce je nepovinná. Zapsaní posluchači z oboru Sdružená uměnovědná studia ukončí předmět kolokviem.
General note: Z kapacitních důvodů je letos přednáška otevřena pouze studujícím češtiny a Sdružených uměnovědných studií.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2006/CJC040