logo Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví
14211016 ÚČL Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
zástupkyně vedoucího ústavudoc. PhDr. Hana Bočková, Dr.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci