IM027 Liberation of Sound from Bounds of Music

Faculty of Arts
Autumn 2007
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Timetable
Mon 13:20–14:55 zruseno D21
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Studenti budou seznámeni s předními představiteli světové hudby a výtvarného umění, kteří se zasloužili o etablování zvuku, jako samostatného uměleckého projevu. Součástí přednášek bude prezentace audio a video ukázek. 1. – Satie, Varese, Busoni…2. – Russolo, Douchamp…3. – Cowell, Parch, Ives, Harisson…4. – „Cage and Beyound“5. – Fluxus a hudba6. – Grafická hudba – Logothetis, Schnabel, Cardew…7. – Teatralizace hudby – Kagel, Becket, Feldman8. – Sound Art
Syllabus (in Czech)
  • Literatura:Busoni, Ferruccio - Entwurf einer neuen Ästhetik der TonkunstCseres, Josef: Hudobná simulákra, HIC Bratislava, Dlouhý příběh s mnoha uzly, Fluxus v Německu 1962 – 1994 – katalog – textová částGieseler, Walter: Komposition im 20. Jahrhundert, Moeck Verlag, Berlin 1975Goldberg, R.L.: Performance Art, from Futurism to the Present, 1996, Chalupecký, Jindřich: Úděl umělce – Douchampovské variace, Torst, 1997; Karkoschka, Erhard: Das Schrifbild der Neuen Musik, Hermann Moeck Verlag, Berlin 1966; Kestin, Marianne.: Muzikalizace divadla a teatralizace hudby, Hudební rozhledy, 1970, s. 112-119; Kofroň, Petr – Tón Ne! – Čítanka pro ty, kdo pochybují o smyslu Nové hudby, Host, Brno 1996; Marinetti, Filippo Tommaso Emilio - Futurismo e fascismo; Nyman, Michael: Experimental Music – John Cage and beyond, Macmillan publishing CO., INC, New York, 1981; Russcol, Herbert, The Liberation of Sound : An Introduction to Electronic Music , Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1972; Russolo, Luigy – „L’Art des bruits“; Scruton, Roger,1944-: Estetické porozumění : eseje o filozofii, umění a kultuře; Scruton, Roger: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře; Simms, Bryan R., Music of the Twentieth Century-Style and Sructure, NY, Schirmer Books, 1996; Watkins, Glenn, Soundings- Music in the Twentieth Century, NY, Schirmer Books, 1988 Wilson, Peter Niklas: Hear and now, HIC Bratislava, atd.
Assessment methods (in Czech)
2/0, kolokvium
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught only once.
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2009, Spring 2012, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2007/IM027