logo Filozofická fakulta Ústav hudební vědy
14211034 ÚHV Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavuPhDr. Petr Macek, Ph.D.
zástupkyně vedoucího ústavudoc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavuprof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci