UZPOA901 Didactics of Portuguese Language I

Faculty of Arts
Autumn 2007
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Dagmar Holoubková
Timetable
Mon 13:20–14:55 A45
Prerequisites (in Czech)
Diploma de bacharelato
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurs poskytuje základní informace z lingvodidaktiky a zaměřuje se především na současné tendence ve vývoji cizojazyčného vyučování s přihlédnutím na specifičnosti portugalského jazyka. Je určen posluchačům, kteří chtějí získat učitelskou způsobilost. Zabývá se především těmito okruhy: 1) Didaktické a metodické principy výuky CJ a její cíle. 2) Jazykové prostředky z didaktického hlediska a materiální didaktické prostředky. 3) Řečové dovednosti a jejich nácvik. 4) Typy, struktura a organizační formy vyučovací hodiny. 5) Aktivizace žáků, aktualizace učiva. Práce s učebnicí. 6) Seznámení s různými metodami výuky FR a příslušnými učebnicemi. 7) Audiovizuální pomůcky a práce s nimi. Jazyková labora-toř. 8) Práce s autentickými materiály a jazykové hry ve výuce. 9) Kontrola, zkoušení a hodnocení. 10) Vývoj metodických směrů ve výuce CJ.
Syllabus (in Czech)
  • O curso tem como objectivo a introdução a conceitos fundamentais do ensino e aprendizagem das línguas estrangeiras. Assim serão abordados conceitos como: 1.Competência comunicatica - gramatical - pragmática - sociolínguística Aspectos a considerar na planificação lectiva: currículo,objectivo,prespectivação, selecção de materiais,prcesso de avaliação Contextos de aprendizagem reais e simulados Sugestões de actividades práticas 2. Avaliação de compendios de português língua estrangeira
Literature
  • Didácticas da Língua e da Literatura, Vol.I,II, Almedina -Coimbra 2000 - Faculdade de Coimbra
  • Galisson, Coste, Dicionário de didáctica das línguas, Almedina 1983
  • Ricardo Marques,M.E.; Didáctica das Línguas Estrangeiras, Universidade Aberta de Lisboa 1990
  • Álvares Pereira, EScrever em Português, Didácticas e Práticas, ASA 2000
Assessment methods (in Czech)
Apresentação dos temas e discussão Avaliação: Apresentação por escrito de um dos temas abordados trabalho contínuo
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: .
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2007/UZPOA901