PLDS22 Textová příprava II

Faculty of Arts
Autumn 2010
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Halyna Myronova, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
PLDS21 Writing Seminar
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kontrola a konzultace postupu práce na disertaci, uskutečňuje se v závěrečných čtyřech semestrech standardní doby studia formou individuálních konzultací textů jednotlivých připravovaných částí (kapitol) disertace se školitelem. Tyto konzultace se konají podle potřeby, nejméně však jednou za semestr.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2010, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2010/PLDS22