NJDSL4_9 Pramenné studium, výzkum III

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zapsání předmětu se předpokládá na začátku studia, náplň představují propedeutické a úvodní práce na doktorské disertaci, tj. zejména seznámení se s literaturou relevantní pro zvolené téma, předběžné zpracování primárního materiálu jako základny práce. Na tomto základě by v době absolvování předmětu mělo být co nejkonkrétněji vymezeno téma disertace i metodické postupy jeho zpracovávání; zároveň by měl být alespoň v základní podobě k dispozici primární materiál pro další práci, stejně jako excerpce klíčové sekundární literatury.
Osnova
  • Zapsání předmětu se předpokládá na začátku studia, náplň představují propedeutické a úvodní práce na doktorské disertaci, tj. zejména seznámení se s literaturou relevantní pro zvolené téma, předběžné zpracování primárního materiálu jako základny práce. Na tomto základě by v době absolvování předmětu mělo být co nejkonkrétněji vymezeno téma disertace i metodické postupy jeho zpracovávání; zároveň by měl být alespoň v základní podobě k dispozici primární materiál pro další práci, stejně jako excerpce klíčové sekundární literatury.
Literatura
  • Specifická odborná literatura se odvíjí od konkrétních disertačních témat. Předběžný seznam je obvykle stanoven v individuálním studijním plánu.
Metody hodnocení
Zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.