AR1A14 Němčina I

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Pleva (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 25. 9. 17:30–19:05 B2.13, St 13. 12. 17:30–20:45 B2.41
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
AR1A14/01: Po 19:10–20:45 B2.44, M. Pleva
AR1A14/02: Po 17:30–19:05 B2.44, M. Pleva
Předpoklady
! NOW ( PV1A13 Němčina I )
Začátečníci nebo mírně pokročilí. V první hodině proběhne rozřazovací test, pro úplné začátečníky nepovinný.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: Přednáška je určena oborovým studentům. Nejedná se o němčinu všeobecnou.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky němčiny pro archiváře v prvních dvou semestrech je zvládnutí základů gramatiky německého jazyka, základní slovní zásoby pro běžnou komunikaci a úvod do čtení odborných textů. Zvláštní pozornost je věnována morfologickým a syntaktickým jevům vyskytujícím se v německých odborných textech starších i novějších, technice čtení a použití dané slovní zásoby i v mluvních řečových aktech. Pozornost je také věnována výcviku písemného projevu, pravopisnému systému a s přihlédnutím k oboru také čtení a psaní v kurentu. Důraz je kladen i na samostatnou četbu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aktivně a pasivně znát základní slovní zásobu německého jazyka (např. dle učebnice Němčina pro jazykové školy nově 1)
- dle mluvnických pravidel skloňovat podstatná jména a osobní i přivlastňovací zájmena a časovat pravidelná i nepravidelná slovesa v přítomném čase, préteritu a perfektu
- tvořit věty jednoduché a souřadná souvětí
- rozumět jednodušším textům (částečně s historickou tematikou)
- číst frakturu
Osnova
  • Gramatika;
  • práce s textem;
  • konverzace
Literatura
  • HÖPPNEROVÁ, Věra. Němčina pro jazykové školy nově : der, die, das. Illustrated by Josef Pospíchal - Petr Vítek. Plzeň: Fraus, 2010. 232 stran. ISBN 9788072389124. info
  • Materiály vyučujícího
Výukové metody
Cvičení
Metody hodnocení
2 hodiny semináře - zápočet formou písemného testu
Informace učitele
V první hodině 25.9.2017 od 17.30 h. v B2.13 proběhne rozřazovací test, pro úplné začátečníky nepovinný. Další výuka bude probíhat dle rozvrhu od 2.10. v B2.44.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.